Co je NCKB

Dne 19. října 2011 přijala vláda České republiky usnesení č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. Přílohou usnesení je Statut Rady pro kybernetickou bezpečnost. Na základě přijatého usnesení vzniklo Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), jako součást Národního bezpečnostního úřadu, se sídlem v Brně.

Úlohou centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům i při návrhu a přijímání opatření při řešení incidentů i proti probíhajícím útokům.

Hlavní oblasti činnosti centra:

  • provozovat Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ)
  • spolupráce s ostatními národními CERT® týmy a CSIRT týmy
  • spolupráce s mezinárodními CERT® týmy a CSIRT týmy
  • příprava bezpečnostních standardů pro jednotlivé kategorie organizací v ČR
  • osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti