Komunikační cvičení Comm Czech 2020
Cvičení je zaměřeno na ověření dostupnosti a aktuálnosti nahlášených e-mailových a telefonických kontaktů subjektů regulovaných podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
Kontaktní osoby:
Mgr. Kateřina Hábová, e-mail: k.habova@nukib.cz, tel.: +420 541 110 767  (organizace a exekuce cvičení)
Ing. Tamara Fargačová, tel.: +420 725 975 372  (hlášení změn, agenda regulace)


Do gesce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost patří také organizace a příprava kybernetických cvičení. Cvičení hrají nezastupitelnou roli při zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky. Umožňují věrně simulovat rozličné typy krizových situací a slouží jak technickému publiku, tak pracovníkům na nejvyšší úrovni s rozhodovacími pravomocemi. Při jejich tvorbě a provedení je zásadní úzká kooperace s dalšími partnery v rámci tzv. whole-of-government přístupu. Vedle edukativního prvku cvičení pomáhají budovat důvěru a utužovat vzájemné vztahy.

tabulka nova-CZE-web