Seznam zkratek:

KB - kybernetická bezpečnost
KI - kritická infrastruktura
KII - kritická informační infrastruktura
OVM - orgán veřejné moci
VIS - významný informační systém
VKB - vyhláška o kybernetické bezpečnosti
ZKB - zákon o kybernetické bezpečnosti