Vláda České republiky schválila Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro příštích pět let.

16. 02. 2015

16. února 2015 ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) předložil Vládě ČR ke schválení novou Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 (Strategie) a kabinet Bohuslava Sobotky jí přijal. Tato nová Strategie navazuje na původní strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti na období 2012 až 2015, které již končila platnost a jejíž všechny hlavní úkoly již byly úspěšně splněny či jsou průběžně realizovány.

Nová Strategie představuje pro Českou republiku zásadní předěl ve vnímání a zajišťování kybernetické bezpečnosti. Konkrétně se oproti minulé Strategii kvalitativně přesouváme od budování základních kapacit nezbytných pro zajištění základní míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

Obsahově tato Strategie představuje ucelený soubor opatření směřujících k dosažení co nejvyšší míry kybernetické bezpečnosti v České republice a za tímto účelem definuje vizi České republiky v této oblasti, ke které chceme směřovat. Zároveň jsou ve Strategii stanoveny základní principy, které bude Česká republika následovat a dodržovat při zajišťování kybernetické bezpečnosti. Strategie také definuje konkrétní výzvy a problémy na poli kybernetické bezpečnosti jak pro Českou republiku, tak i pro mezinárodní prostředí, v jehož rámci se Česká republika nachází, a kterým musí čelit.

Stěžejní část Strategie pak představují hlavní cíle, kterých bude v následujících pěti letech dosaženo, a které jsou rozděleny do těchto 8 prioritních oblastí:

  • Zajištění efektivity a posilování všech struktur, procesů a spolupráce při zajišťování kybernetické bezpečnosti
  • Aktivní mezinárodní spolupráce
  • Ochrana národní KII a VIS
  • Spolupráce se soukromým sektorem
  • Výzkum a vývoj / Spotřebitelská důvěra
  • Podpora vzdělávání, osvěta a rozvoj informační společnosti
  • Podpora rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat a postihovat informační kriminalitu
  • Právní úprava pro kybernetickou bezpečnost (vytváření právního rámce). Účast na tvorbě a implementaci evropských a mezinárodních pravidel

Na Strategii následně naváže Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, na jehož přijetí se nyní usilovně pracuje, a který definuje již konkrétní kroky, stanoví u nich zodpovědnost, termíny jejich plnění a kontrolu.

Dokument ke stažení zde.