12. 10. 2015 12:00

V pondělí 12. října 2015 bylo podepsáno nové memorandum o porozumění (MOU) v oblasti kybernetické obranné spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a Českou republikou. NATO bylo při podpisu zastoupeno náměstkem generálního tajemníka panem Sorinem Ducaru, předsedou správní rady Cyber Defence Management Board (CDMB), Českou republiku zastupoval pan Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Nové MOU představuje druhou generaci memoranda, která byla schválena spojenci v souladu s politikou NATO v oblasti kybernetického prostoru. Cílem memoranda je zlepšit a posílit spolupráci a pomoc mezi NATO a českou národní autoritou pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Nové MOU podepsala Česká republika jako první z členských států NATO.

„Jsme rádi, že Česká republika rychle dokončila proces schvalování nového MOU. MOU představuje důležitý nástroj pro NATO a jeho spojence k zajištění lepší ochrany našich sítí,“ uvedl Sorin Ducaru, předseda CDMB.

Ředitel Dušan Navrátil zdůraznil význam spolupráce v oblasti kybernetické ochrany. Vyjádřil rovněž odhodlání pokračovat v další spolupráci s důrazem na „rychlé rozhodování“, které je v oblasti kybernetické bezpečnosti podstatným kritériem. Ředitel Navrátil kromě jiného nabídl aktivní podporu NATO z řad českých odborníků a expertů v oboru kybernetické obrany. Sorin Ducaru dodal, že tato podpora by se neměla omezovat pouze na výměnu informací, ale měla by zahrnovat i školení a cvičení.

Podle Severoatlantické aliance budou kybernetické hrozby a útoky stále běžnější, sofistikovanější a škodlivější. Politika aliance na to reaguje akčním plánem, který byl schválen na summitu NATO 2014 ve Walesu. Nové memorandum o porozumění odráží nejnovější poznatky v oblasti počítačové bezpečnosti a obrany, které jsou obsažené v rozšířené politice NATO.

Originál zprávy zde.