Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) uspořádalo první národní kybernetické cvičení, které se pod názvem CYBER CZECH 2014 uskutečnilo 6. října 2014 v prostorách Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Cvičení proběhlo formou table-topu a jeho hlavním cílem bylo procvičit procesy nezbytné ke zvládání a řešení DDoS a phishingových útoků. Byla otestována funkčnost stávajících mechanismů a prověřena výměna informací včetně ověření spolupráce mezi veřejným a soukromých sektorem. Procvičovány byly konkrétní scénáře obou typů útoků, jejichž součástí bylo krátké uvedení do situace následované zadáním úkolů a vypracováním jejich řešení. Po vypršení časového limitu vždy proběhla diskuze s odborníky z dotčených oblastí, na jejímž závěru byla vybrána optimální řešení zadaných úkolů, mimo jiné s ohledem na nový zákon o kybernetické bezpečnosti.

Cyber Czech 2014 se aktivně zúčastnili zástupci bezpečnostních odborů Úřadu vlády, ministerstev dopravy, financí, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra, zahraničních věcí, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, životního prostředí a školství, mládeže a tělovýchovy. Dále lidé z bezpečnostních odborů z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, České národní banky a Národního bezpečnostního úřadu.

Jejich konání a návrhy postupů hodnotili a doplňovali odborníci z různých oblastí, konkrétně zástupce národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, zástupce globálního poskytovatele internetové sítě a odborníci z NCKB. Dále zástupci ze státního zastupitelství, právní teoretik se specializací IT, zástupci Policie ČR se zaměřím na kyberkriminalitu a zástupci zpravodajských služeb.

Význam kybernetického cvičení umocnil svou návštěvou policejní prezident plk. Tomáš Tuhý, který sledoval plnění jednoho ze zadaných úkolů přímo na půdě NBÚ. Z jeho hodnocení akce vyplynulo, že oblast kybernetické bezpečnosti bere z titulu své funkce velmi zodpovědně a první české cvičení ohodnotil pozitivními slovy.

Náměstek ředitele NBÚ zodpovědný za sekci kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd závěrem cvičení uvedl: „Z aktivního přístupu a reakcí cvičících i odborných poradců jsem usoudil, že cvičení mělo smysl. To znamená, že v organizování podobných akcích budeme určitě pokračovat.“