2. 10. 2015 16:25

Ve dnech 6. - 7. října 2015 se uskuteční první ročník národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015, které pořádá Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně (ÚVT).

Cvičení se bude odehrávat ve speciálním prostředí Kybernetického polygonu v prostorách ÚVT. Kybernetický polygon je výsledkem projektu výzkumu, vývoje a inovací v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2-VS)“.

Vlastní cvičení bude probíhat formou praktické simulace na speciálně přizpůsobených strojích s cílem čelit kybernetickým útokům a řešit vzniklé události a incidenty. Záměrem cvičení je procvičit technické schopnosti a sdílení informací mezi jednotlivými týmy cvičících. Cvičení je založeno na předem připraveném scénáři odrážejícím reálné incidenty a aplikaci Zákona č 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Scénář i příběh cvičení jsou zcela fiktivní a vznikaly ve spolupráci NBÚ a ÚVT. Cvičení je přístupné pouze pozvaným osobám.

image