1. 6. 2015

cybercon logo

Ve dnech 25. a 26. května 2015 uspořádal Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s časopisem Global Politics již druhý ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno 2015.

Dvoudenní konference se uskutečnila v prostorách univerzitního kina Scala v Brně. Jejím cílem bylo představit odborné i široké veřejnosti aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. První den byl zaměřen na odborníky, kteří prezentovali své znalosti a zkušenosti z praxe. Druhý den pak vystoupili talentovaní studenti, kteří se tématu kybernetické bezpečnosti v rámci svého studia věnují a měli tak možnost prezentovat své výzkumné výsledky před odbornou veřejností.

I. DEN

První den byl rozdělen do tří panelů a zahájen úvodním slovem ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila. Ten sice nebyl přítomen osobně, ale posluchači měli možnost slyšet jeho uvítací řeč prostřednictvím předem připraveného videa.

V úvodním panelu jako první vystoupil hlavní organizátor konference Roman Pačka z Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) s příspěvkem na téma Strategický přehled: změna v přístupu k zajišťování kybernetické bezpečnosti. Následoval Daniel P. Bagge (NCKB), který hovořil o tzv. kybernetické triádě (bezpečnost, ochrana a zpravodajské služby). Ve třetím příspěvku představil Ondřej Mokoš (NCKB) činnost GovCERT.CZ se zaměřením na řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. První panel byl uzavřen prezentací Zuzany Duračinské (CSIRT.CZ) o rozvoji národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

Druhý panel otevřel doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (PrF MU) příspěvkem Kybernetická bezpečnost pro ježky. V něm se zabýval filozofickým pozadím a problematickými momenty vymezení základních pojmů zákona o kybernetické bezpečnosti a právní odpovědností jedince. Trestně právní odpovědnost při aktivní obraně proti kybernetickým bezpečnostním incidentům představil Václav Stupka (C4E). Druhý právně laděný panel uzavřel Václav Borovička (NCKB), který představil problematiku kybernetických ofenzivních operací z hlediska mezinárodního práva.

Třetí panel zahájila Andrea Kropáčová s tématem aktivity sdružení CESNET v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kpt. Ing. Petr Hellar (Centrum CIRC MO) vystoupil s prezentací o monitoringu datových sítí 24/7. Další z organizátorů konference Martina Ulmanová se zaměřila na význam cvičení kybernetické bezpečnosti. Třetí panel i celou konferenci uzavřel Jakub Čegan (CSIRT-MU), který hovořil o praktickém využití Kybernetického polygonu (KYPO) a KYPO laboratoře.

II. DEN

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (FSS MU) se zhostil úvodního slova druhého dne konference. Po něm následovaly opět tři panely se studentskými prezentacemi.

Prvního panelu druhého dne se účastnil Juraj Hreško s prezentací o trendech černého trhu v oblasti kybernetické kriminality. Dominik Stroukal se zabýval Bitcoiny a kryptoměnami jakožto nástroji organizovaného zločinu v kyberprostoru. Panel uzavřela Zuzana Václavíková se svojí í prezentací o sextingu, který je aktuálním rizikem nejen pro mladou generaci.

Ve druhém panelu řešila Sára Václavíková šifrovací nástroje teroristických skupin. Jakub Knápek analyzoval nástroje a metody současného hacktivismu a Miroslava Pavlíková završila tento blok prezentací o nových trendech v regulaci internetu se zaměřením na případovou studii „Kreml trolling“.

V třetím a posledním panelu se Jakub Drmola věnoval pnutí mezi státní a soukromou kybernetickou bezpečností. Alena Leciánová prezentovala příspěvek „Případ Gemalto: Loupež století?“. Tomáš Maďar představil koncept „false-flag operation“ v kontextu privatizace vyšetřování kybernetických útoků. Na to navázal Adam Veselý prezentací o vztahu státu a kybernetické špionáže. Celý panel i konferenci završil Dušan Madaj s prezentací Cyber security policy v USA a Velké Británii s návazností na analýzu vládních rozpočtů a kontraktů.

Konference se v roli posluchačů i přednášejících zúčastnili nejen studenti, ale také zástupci odborné veřejnosti, mezi kterými se v jejím průběhu rozvinula diskuze nad prezentovanou problematikou. Díky tomu a vzhledem k probíraným tématům lze tento ročník považovat za úspěšný. Bylo dosaženo požadovaných cílů. Zkušenosti a poznatky budou organizátory využity při plánování dalšího v řadě již třetího ročníku této konference s názvem CyberCon Brno 2016 a dalších podobných osvětových a vzdělávacích akcí.

Zveme vás již na příští ročník:

cybercon logo2

FOTOGRAFIE

Jsou k dispozici na stránkách facebookové události CyberCon Brno 2015.

ORGANIZÁTOŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

loga