Vládní CERT (GovCERT.CZ) byl k 19. listopadu 2013 zařazen na seznam Terena-Trusted Introducer, výpis zde.

Sdružení Trusted Introducer (TI) působí v rámci evropské organizace TERENA a sdružuje evropské bezpečnostní týmy vládní, národní, komerční sféry (např. bank, provozovatelů internetového připojení, výrobců hardware ad.) nebo univerzit.

Z České republiky jsou k dnešnímu dni členy TI tyto týmy: Vládní GovCERT.CZ, Národní CSIRT.CZ, ACTIVE24-CSIRT, CESNET-CERTS, CSIRT-MU, CZ.NIC-CSIRT a SEZNAM.CZ-CSIRT (aktuální seznam najdete zde).

Provozovatelem vládního bezpečnostního týmu GovCERT.CZ je Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) prostřednictvím své organizační složky, Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB). Úlohou NCKB je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení a řešení incidentů a kybernetických útoků.

GovCERT.CZ zahájil proces registrace v říjnu 2013. Vstup Vládního CERT České republiky mezi registrované týmy TI znamená další krok k užší spolupráci se světovou infrastrukturou bezpečnostních týmů CERT nebo CSIRT a zvýšení prestiže na mezinárodní scéně. GovCERT.CZ začátkem příštího roku podá žádost o vyšší stupeň spolupráce, tzv. akreditaci. Jedná se o placené členství, z něhož mj. vyplývá přístup k celé řadě informací a kontaktů v partnerských evropských zemích.