Vládní CERT (GovCERT.CZ) je od 21. srpna 2014 akreditovaným členem Terena-Trusted Introducer, výpis zde. Akreditované členství navazuje na předchozí stav z 19. listopadu 2013.

Sdružení Trusted Introducer (TI) působí v rámci evropské organizace TERENA a sdružuje evropské bezpečnostní týmy vládní, národní, komerční sféry (např. bank, provozovatelů internetového připojení, výrobců hardware ad.) nebo univerzit.

Z České republiky jsou k dnešnímu dni u TI registrované nebo akreditované tyto týmy: vládní GovCERT.CZ, národní CSIRT.CZ, ACTIVE24-CSIRT, CASABLANCA.CZ-CSIRT, CDT-CERT, CESNET-CERTS, CSIRT-MU, CSIRT-VUT, CZ.NIC-CSIRT, DIAL-CERT, O2.cz CERT, SEZNAM.CZ-CSIRT (aktuální seznam najdete zde).

Vstup vládního GovCERT.CZ mezi akreditované týmy TI znamená další krok k užší spolupráci se světovou infrastrukturou bezpečnostních týmů CERT nebo CSIRT a zvýšení prestiže na mezinárodní scéně. Jedná se o placené členství, z něhož mj. vyplývá přístup k celé řadě informací a kontaktů v partnerských evropských zemích, např.:

  • přístup na uzavřená jednání v rámci TF-CSIRT
  • přístup do vnitřní sekce TI
  • uzavřený a šifrovaný mailing list
  • out-of-band Alerting v případě většího a globálního problému
  • fórum
  • a další

Provozovatelem vládního bezpečnostního týmu GovCERT.CZ je Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) prostřednictvím své organizační složky, Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB). Úlohou NCKB je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení a řešení incidentů a kybernetických útoků.