22. 10. 2015 15:55

Ve středu 21. 10. 2015 byla Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena „Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost“. Ve výzvě je k dispozici celkem 1,4 miliardy Kč.

O finanční prostředky mohou žádat organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Dále kraje České republiky, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Žadatel musí být správcem významného informačního systému (VIS) nebo správcem kritické informační infrastruktury (KII) podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Výzva je zaměřena na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti těchto systémů, realizací technických opatření z tematických oblastí daných zákonem, (např. fyzická bezpečnost, nástroje pro ověřování identity uživatelů, ochrana před škodlivým kódem, detekce kybernetických bezpečnostních událostí atd.).

Shrnutí:

  • žádosti o finanční prostředky jsou zpřístupněny a přijímány od 21. 10. 2015,
  • ukončení příjmu žádostí o finanční prostředky je stanoveno na 30. 6. 2017,
  • žadatelé musí být držiteli VIS nebo KII veřejné správy,
  • alokace výzvy je 1 411 764 706 Kč.