02. 02. 2016 15:10

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) a společnost Cisco uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve svém úsilí o zajištění vyšší bezpečnosti virtuálního prostoru spolupracuje NBÚ, mimo jiné, s předními technologickými společnostmi. Nedávno podepsané Memorandum o porozumění mezi NBÚ a společností Cisco je součástí této snahy a předpokládá výměnu informací o aktuálních bezpečnostních trendech, kybernetických hrozbách a postupech „best practice“ mezi oběma organizacemi.

„Kybernetická bezpečnost, jejíž význam neustále roste, je vedle ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti dalším z hlavních úkolů Národního bezpečnostního úřadu. Od počátku budování našeho bezpečnostního pracoviště stojíme o spolupráci s partnery, kteří se kybernetickou bezpečností úspěšně zabývají. Cisco patří mezi významné hráče na tomto poli, a proto jsme se rozhodli spojit síly,“ říká Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu.

„Společnost Cisco je v oblasti kybernetické bezpečnosti světovým lídrem a při každé příležitosti zdůrazňujeme, že tento obor prochází změnou směrem k vyšší rychlosti, efektivitě a sledování nákladů. Část této efektivity spočívá ve spolupráci mezi mnoha organizacemi, mimo jiné veřejným sektorem, regulátory, technologickými společnostmi a akademickou sférou. Česká republika si velmi dobře uvědomuje důležitost změn digitálního prostředí a kybernetické bezpečnosti. Kyberbezpečnost pro nás není jen produktem, ale zároveň myslíme na odolnost, ochranu soukromí a vysoký stupeň důvěry mezi uživateli bezpečnostních řešení a jejich dodavatelem. Ve zkratce, poskytujeme špičková řešení a jsme silným a spolehlivým partnerem v boji proti kybernetickému zločinu po celém světě,” dodává John N. Stewart ze společnosti Cisco.

Studie Cisco 2016 Annual Security Report, která zkoumá hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zjistila, že celosvětově pouze 45 procent organizací věří svému zabezpečení před kybernetickými útoky, které jsou v dnešní době stále propracovanější, ambicióznější a vytrvalejší. Zpráva dále vyzdvihuje výzvy, kterým organizace čelí v souvislosti s rychlým rozvojem taktiky útočníků. Ti mimo jiné stále častěji využívají k finančně motivovaným útokům legitimní on-line zdroje. Studie dále apeluje na světové organizace, aby více spolupracovaly a investovaly do procesů, technologií a lidí a ochránily se tak proti kybernetickým útokům, které se staly svého druhu průmyslovým odvětvím.