23. 12. 2015 14:25

Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu, a Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, uzavřeli veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude CZ.NIC prostřednictvím bezpečnostního týmu CSIRT.CZ v následujících letech provozovat Národní CERT. Tato smlouva byla uzavřena podle Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a na dobu neurčitou.

Sdružení CZ.NIC provozovalo bezpečnostní tým CSIRT.CZ od 1. ledna 2011 na základě memoranda uzavřeného s Ministerstvem vnitra České republiky, které bylo 1. dubna 2012 nahrazeno memorandem s NBÚ.

NBÚ vykonává státní správu v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě ZKB, přičemž tento zákon zakotvuje fungování dvou základních dohledových pracovišť, kterým dává kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice. Prvním z nich je Vládní CERT (GovCERT.CZ), který je provozován NBÚ v rámci Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB), druhým je Národní CERT (CSIRT.CZ) provozovaný sdružením CZ.NIC.

Uvedená dohledová pracoviště, jinými slovy bezpečnostní týmy CERT, mají oddělené kompetence. GovCERT.CZ je partnerem pro státní správu, prvky kritické informační infrastruktury a významné informační systémy definované dle ZKB, CSIRT.CZ je partnerem pro ostatní komerční, akademickou i veřejnou sféru.