08. 04. 2015

Generální ředitelka společnosti Microsoft s.r.o., paní Biljana Weber, a ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), pan Dušan Navrátil, dnes podepsali významnou „Smlouvu o vládním bezpečnostním programu“ (Government Security Program - GSP). Tato rámcová smlouva je výsledkem cílené spolupráce veřejného a soukromého sektoru na poli kybernetické bezpečnosti.

Smlouvu za Českou republiku podepsal NBÚ jakožto gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autorita pro oblast kybernetické bezpečnosti. Společnost Microsoft touto smlouvou poskytuje NBÚ a jeho organizačním složkám přístup ke svým nejcennějším aktivům, která jsou pro Microsoft kriticky důležitá - zdrojovému kódu a dokumentaci.

„Dostatečné úrovně v oblasti kybernetické bezpečnosti nelze dosáhnout bez důvěry a spolupráce mezi veřejným sektorem a zbytkem společnosti. Pouze společně můžeme vytvořit opravdu otevřený a bezpečný kyberprostor, ve kterém budeme všichni prosperovat,“ uvedl po podpisu smlouvy ředitel NBÚ Dušan Navrátil. „Společnost Microsoft patří mezi klíčové partnery, se kterými budujeme obranyschopnost českého kyberprostoru,“ dodal ředitel Navrátil.

„Podle odborných analýz se celosvětově každou vteřinu stane 12 osob obětí kybernetického zločinu. Pro napadené organizace činí průměrná škoda způsobená jedním cíleným kybernetickým útokem 60 milionů korun,“ upozornila Biljana Weber, generální ředitelka Microsoftu v ČR. „Spolupráce všech subjektů, pro které je bezpečnost počítačů, sítí i softwaru prioritou, je kritická, máme-li se tomuto narůstajícímu problému účinně bránit. Microsoft chce být důvěryhodným partnerem svých zákazníků a partnerů a těší mě, že v Česku jsme první komerční společností, která v takovém měřítku pomáhá zajistit kybernetickou bezpečnost ČR,“ dodala Biljana Weber.

Smlouva o vládním bezpečnostním programu, uzavřená se společností Microsoft, je jedním z důležitých kroků naplňování Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2015-2020, která byla vládou přijata na začátku roku 2015.