3. 8. 2015 20:30

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), jakožto správní orgán příslušný k vyhotovení návrhu opatření obecné povahy podle § 22 odst. 1 a odst. 2 písm. n) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhotovil, po projednání s dotčenými orgány, návrhy opatření obecné povahy a určil prvky kritické infrastruktury na území České republiky, jejichž provozovatelem není organizační složka státu.

Konkrétní informace najdete na úřední desce NBÚ zde.