26. 02. 2015

Ve čtvrtek 26. února 2015 se předseda vlády Bohuslav Sobotka setkal v rámci pracovní cesty vládní delegace do Korejské republiky s prezidentkou Korejské republiky Pak Kun-hje. Na společném jednání diskutovali o rozvoji česko-korejské spolupráce v různých oblastech a následně vyhlásili Společnou deklaraci o uzavření strategického partnerství mezi ČR a Korejskou republikou, ve které je vyjádřen zájem spolupráci prohlubovat, posilovat vztahy mezi oběma zeměmi a povýšit je na úroveň strategického partnerství.

Deklarace se dotýká i kybernetické bezpečnosti. Obě strany v ní zdůrazňují zájem posílit svou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a boje s počítačovou kriminalitou a předávat si poznatky, osvědčené postupy a odborné znalosti z pohledu technologického, strategického, sociálního, mezinárodního a právního.

Obě republiky dále chtějí podporovat a rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, inovací a moderních technologií, které budou zaměřeny mimo jiné na kybernetickou bezpečnost.