18. 10. 2012

Dne 18. října 2012 proběhla prezentace činnosti Národního bezpečnostního úřadu a věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti pro Komisi pro informatiku Svazu měst a obcí (SMO). Představitelé SMO uvítali iniciativu NBÚ v této oblasti a vysoce ocenili práci, kterou NBÚ dosud odvedl. Zástupce NBÚ ujistil, že paragrafové znění zákona bude s představiteli samosprávy i s širokou veřejností konzultováno, stejně jako tomu bylo v případě věcného záměru. NBÚ již územní samosprávné celky, stejně jako orgány státní správy, oslovil se žádostí o odpovědi na dva dotazníky, které budou využity jako podklad pro vytvářenou Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti pro vládu ČR.