21. 05. 2015

Ve čtvrtek 21. května 2015 pořádal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) prostřednictvím svého Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) první celodenní seminář k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Akci zaštítila Studentská komora Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně a poskytla zdarma prostory na fakultě k uspořádání semináře, úzce bylo spolupracováno zejména s panem Bc. Tomášem Krejčím, předsedou studentské komory akademického senátu.

Jeden z cílů uspořádání semináře byl objasnit problematiku zákona o kybernetické bezpečnosti lidem, kteří mají se zákonem co do činění, jako např. ICT manažeři a ICT správci povinných subjektů. Pozvánky na tento seminář tedy nebyly určeny pouze studentům, ale zejména zástupcům organizací, na které zákon o kybernetické bezpečnosti dopadá. Účast na semináři byla zdarma.

Seminář svým úvodem zahájil pan Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., zástupce Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Řečníky jednotlivých bloků semináře byli zaměstnanci NBÚ z NCKB, pánové Daniel Bagge, Adam Kučínský, Martin Konečný, Michal Ševčík, Ondřej Mokoš a Michal Sedláček.

„Mile nás překvapil zájem o tento seminář, neboť se nám na něj zaregistrovalo okolo 110 zájemců. Z nich bylo pouze 15 z řad studentů, zbývající počet byli představitelé zejména veřejnoprávních i soukromoprávních organizací,“ řekl po semináři Martin Konečný z NCKB, jeden z přednášejících.

Semináře se zúčastnili zástupci těchto subjektů: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Olomoucký kraj, CK Victoria, Celní správa GŘC, RWE, Ernst & Young, s.r.o., Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Česká správa sociálního zabezpečení, Deloitte Advisory s.r.o., Ministerstvo zemědělství, ŘLP ČR, s. p., ANECT a.s., Státní pozemkový úřad, Generální ředitelství vězeňské služby ČR, Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Brno, Safetica Technologies, TECHNISERV IT, spol. s r.o., Česká obchodní inspekce, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český Statistický Úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zlínský kraj, DYNATECH s.r.o., Čepro a.s., Itelligence a.s., AIS Servis, s.r.o., Generální Finanční Ředitelství, Trade FIDES, a.s., Ministerstvo životního prostředí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Vazební věznice Olomouc, Corpus Solutions, SolarWinds, ELAT, s.r.o., PPG Industries, Magistrát města Brna, GORDIC spol. s r. o.

Následný průzkum spokojenosti, který proběhl, ukázal, že ohlas na seminář byl jednoznačně kladný a je motivací k pořádání dalších, podobných akcí i v budoucnu. Zároveň organizátorům poskytl i další nápady na zlepšení a rozšíření programu budoucích akcí.

Program semináře

A) Strategicko-legislativní oblast

  • Úvod
  • NBÚ a NCKB, Strategie kybernetické bezpečnosti ČR
  • Zákon o kybernetické bezpečnosti a určování KII a VIS

B) Management kybernetické bezpečnosti

  • Vyhláška o kybernetické bezpečnosti

C) Technická oblast

  • Vládní CERT – Specializace, služby, činnosti
  • Spolupráce s Národním CERT a jinými týmy - zvládání incidentů, cvičení
  • ICS/SCADA – scénář, řešený na LOCKED SHIELDS 2015
seminar01 Obr. 1: Zástupci NBÚ/NCKB s ředitelem Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské VUT v Brně a dalšími zástupci fakulty.
seminar02 Obr. 2: Zástupce Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské VUT v Brně, Ing. Viktor Ondrák, Ph. D., který zahajuje seminář.
seminar03 Obr. 3: Adam Kučínský (NBÚ/NCKB) při konzultaci problematiky ZKB se zástupcem jednoho z povinných subjektů.
seminar04 Obr. 4: Účastníci během semináře
seminar05 Obr. 5: Martin Konečný (NBÚ/NCKB) a účastníci semináře při prohlídce laboratoře k výuce komunikační infrastruktury a managementu sítí.
seminar06 Obr. 6: Michal Sedláček (NBÚ/NCKB), který se svou prezentací scénáře ICS/SCADA ze cvičení LS 2015 sklidil velmi kladný ohlas.