16. 02. 2015

16. února 2015 ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) předložil Vládě ČR ke schválení novou Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 (Strategie) a kabinet Bohuslava Sobotky jí přijal. Tato nová Strategie navazuje na původní strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti na období 2012 až 2015, které již končila platnost a jejíž všechny hlavní úkoly již byly úspěšně splněny či jsou průběžně realizovány.

Nová Strategie představuje pro Českou republiku zásadní předěl ve vnímání a zajišťování kybernetické bezpečnosti. Konkrétně se oproti minulé Strategii kvalitativně přesouváme od budování základních kapacit nezbytných pro zajištění základní míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

Obsahově tato Strategie představuje ucelený soubor opatření směřujících k dosažení co nejvyšší míry kybernetické bezpečnosti v České republice a za tímto účelem definuje vizi České republiky v této oblasti, ke které chceme směřovat. Zároveň jsou ve Strategii stanoveny základní principy, které bude Česká republika následovat a dodržovat při zajišťování kybernetické bezpečnosti. Strategie také definuje konkrétní výzvy a problémy na poli kybernetické bezpečnosti jak pro Českou republiku, tak i pro mezinárodní prostředí, v jehož rámci se Česká republika nachází, a kterým musí čelit.

Stěžejní část Strategie pak představují hlavní cíle, kterých bude v následujících pěti letech dosaženo, a které jsou rozděleny do těchto 8 prioritních oblastí:

  • Zajištění efektivity a posilování všech struktur, procesů a spolupráce při zajišťování kybernetické bezpečnosti
  • Aktivní mezinárodní spolupráce
  • Ochrana národní KII a VIS
  • Spolupráce se soukromým sektorem
  • Výzkum a vývoj / Spotřebitelská důvěra
  • Podpora vzdělávání, osvěta a rozvoj informační společnosti
  • Podpora rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat a postihovat informační kriminalitu
  • Právní úprava pro kybernetickou bezpečnost (vytváření právního rámce). Účast na tvorbě a implementaci evropských a mezinárodních pravidel

Na Strategii následně naváže Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, na jehož přijetí se nyní usilovně pracuje, a který definuje již konkrétní kroky, stanoví u nich zodpovědnost, termíny jejich plnění a kontrolu.

Dokument ke stažení zde.