Evropa se ještě více zaměří na kybernetickou bezpečnost a obranu, stíhání kybernetické kriminality a vytváření nástrojů pro zvládání kybernetických incidentů.

„Kybernetické útoky mohou být pro stabilitu demokracií a ekonomik mnohem nebezpečnější než zbraně a tanky,“ uvedl dnes ráno ve svém projevu o stavu unie předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

V návaznosti na oznámení předsedy Junckera Evropská komise zveřejnila soubor koncepčních dokumentů a legislativních návrhů, tzv. „kyber balíček“, který má přispět k obranyschopnosti Unie a členských států, ale také k lepšímu fungování digitálního trhu a bezpečnosti spotřebitelů.

Mezi pilíře „kyber balíčku“ patří harmonizace opatření přijatých v rámci Směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů přijaté v červenci 2016 (směrnice NIS), posílení role agentury ENISA, která je činná mimo jiné v koordinaci vzdělávání, školení a sdílení informací o hrozbách a zranitelnostech, harmonizace požadavků a vzájemné uznávání národních certifikačních rámců pro informační a komunikační technologie nebo vytvoření krizového plánu pro případy rozsáhlých kybernetických incidentů v EU (tzv. Blueprint).

Tyto a další nástroje připravované Evropskou komisí například v oblasti volného toku dat mají posílit postavení zemí Unie ve výzkumu a inovacích, podpořit iniciativy v oblasti vzdělávání odborníků a osvěty, ale také zajistit lepší ochranu důležitých infomačních systémů a služeb, které na nich závisí, například v oblasti energetiky, zdravotní péče nebo bankovnictví. Státy budou více spolupracovat také v oblasti elektronických důkazů při vyšetřování a stíhání kybernetické kriminality.

Česká republika se díky pokročilé legislativě a rozvíjejícím se národním kapacitám řadí mezi přední státy EU v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Této úrovně dosáhla mimo jiné i díky průběžnému zapojování soukromého sektoru a dalších relevantních aktérů do vytváření regulatorního rámce, díky podpoře agentury ENISA a spolupráci s ostatními členskými státy EU.

Další informace k tomuto tématu naleznete v níže uvedených zdrojích:

Koncept budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU

Návrh nařízení o mandátu agentury ENISA a certifikačním rámci pro ICT“

Projev předsedy Evropské komise