6. 10. 2017 11:00

Kybernetická bezpečnost je jednou z vládních priorit. Její zajišťování je přímo uloženo Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu (gestor Úřad vlády) a Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 - 2020 (gestor NÚKIB - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost).

Zajišťování kybernetické bezpečnosti není ovšem jen o nasazování technologií, ale především o vzdělávání uživatelů, kteří jsou dlouhodobě slabším článkem v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Uživatelé se mohou například stát cílem sofistikovaných kampaní za účelem získání přístupů k strategickým informacím a systémům státu. Mnoha útokům lze však zabránit dodržováním bezpečnostních zásad v souvislosti s užíváním moderních technologií a pohybem v kyberprostoru. Systematické vzdělávání v této oblasti, navyšování povědomí běžných uživatelů a dodržování základní digitální hygieny jsou tedy nezbytností.

Doposud však pro takové účely podobná vzdělávací aktivita neexistovala. Potřebnost vzdělávání zejména uživatelů z řad veřejné správy je dána povahou jejich činnosti. Právě úředníci totiž denně přistupují k důležitým systémům, citlivým datům a zpracovávají velké množství informací nejrůznější povahy. Z tohoto důvodu bylo v rámci podpory veřejné správy připraveno e-learningové školení zahrnující všechna základní témata ve vztahu k bezpečnému užívání současných technologií a Internetu.

E-learning byl vytvořen Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem vnitra a Institutem pro veřejnou správu Praha. Celý kurz je koncipován atraktivní formou. Zaměstnancům veřejné správy by měl poskytnout nejen komplexní orientaci v problematice kybernetické bezpečnosti, ale obohatit je i o užitečné informace a příklady z praxe. Co do náročnosti je svou přívětivou povahou a obsahovým zpracováním určen opravdu běžným uživatelům bez technických znalostí.

E-learning je sestaven ze dvou modulů. Modul A “Základní kurz kybernetické bezpečnosti“ slouží k získání povědomí a osvojení základních návyků digitální hygieny pro všechny zaměstnance veřejné správy a modul B “Kurz kybernetické bezpečnosti dle ZKB“ je určen zaměstnancům zastávajícím bezpečnostní role dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Modul A byl spuštěn začátkem října a nyní je možné se do něj přihlašovat. Administraci přihlašování uživatelů vede Institut pro veřejnou správu Praha. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Institutu pro veřejnou správu Praha