NÚKIB podepsal memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně a Regionální hospodářskou komorou Brno.

Memorandum se týká oblasti kybernetické bezpečnosti a podle zúčastněných aktérů ještě zintenzivní jejich dosavadní kooperaci. Odborníci a vědci si s firmami budou především vyměňovat nové informace a podněty, které zúročí v dalším rozvoji této dynamické oblasti a zvýšení bezpečnosti České republiky.