Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je:

Mgr. Pavel Král
tel.: + 420 541 110 694
pracoviště: Cejl 10, 602 00 Brno
e-mail: DPO@nukib.cz