Dnes proběhlo v NÚKIBu další pracovní setkání Středoevropské platformy kybernetické bezpečnosti (Central European Cyber Security Platform - CECSP), kterého se zúčastnili zástupci z rakouského Federálního kancléřství, maďarského Národního centra kybernetické bezpečnosti, slovenského Národního bezpečnostního úřadu a polského Ministerstva digitalizace.

Tématem jednání bylo další sdílení informací, osvědčených postupů, zkušeností a know-how v oblasti kybernetických hrozeb a v oblasti potenciálních i úspěšných kybernetických útoků. Dalšími projednávanými tématy byly např. aktuální stav implementace směrnice NIS v zemích CECSP, stav některých součástí tzv. kybernetického balíčku nebo stav vzniku kompetenčních center pro výzkum a inovaci v kybernetické bezpečnosti v jednotlivých zemích.

CECSP vznikla v roce 2013 ze společné iniciativy České republiky a Rakouska jako formát regionální spolupráce zemí Visegrádu (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska) a Rakouska. CECSP bývá zmiňována a oceňována jinými státy jako příklad regionální spolupráce přispívající k budování důvěry mezi státy a vzájemného situačního povědomí.