Rok 2017 byl pro Českou republiku v oblasti kybernetické bezpečnosti jedním ze zásadních milníků v jejím pokračujícím rozvoji, a to nejen na úrovni budování kybernetických bezpečnostních kapacit, obsazení první příčky v mezinárodním cvičení Locked Shields 2017, ale taktéž ve formátu institucionálním a právním.

Přelomovou událostí v tomto ohledu bylo vytvoření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, zkráceně „NÚKIB“, oddělením Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) k 1. 8. 2017. V roce 2017 pokračovalo ukotvení NÚKIB jakožto gestora kybernetické bezpečnosti díky novele zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZKB) a navazování mezinárodní spolupráce nejenom na úrovni bilaterálních, ale i multilaterálních dohod.

Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti je každoročně předkládána na základě usnesení vlády ze dne 16. února 2015 č. 105 k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020 a předává přehled plnění cílů v budování kybernetické bezpečnosti v České republice.

Více v části: INFORMAČNÍ SERVIS / Publikace zde.