Dne 13. července 2018 schválila Skupina pro spolupráci, založená na základě evropské směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a vedená Estonskem a Českou republikou, dokument Doporučení k zajištění kybernetické bezpečnosti volebních procesů. Dokument byl připraven v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu na žádost Generálního tajemníka Evropského parlamentu Klause Welle.

Jde o výsledek společného úsilí členských států, Evropského parlamentu a Evropské komise. Dokument obsahuje efektivní a praktická doporučení, ze kterých úřady zodpovědné za kybernetickou bezpečnost a vedení voleb v jednotlivých členských státech mohou vybrat ta, která nejlépe odpovídají realitě jejich volebních systémů. Doporučení jsou veřejná a otevřeně představují nástroje a techniky k vytvrzení kybernetické bezpečnosti volebního procesu.

Doporučení k zajištění kybernetické bezpečnosti volebních procesů
(pouze v anglickém jazyce)