Evropská komise zahájila výzvu k předkládání žádostí v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF), s cílem posílit kybernetickou bezpečnost v EU. V grantovém financování je k dispozici až 13 milionů EUR.
Výzva umožňuje spolufinancování různých typů subjektů za účelem rozvoje jejich schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Mezi tyto subjekty patří:

  • Subjekty, kterých se týká směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (směrnice NIS).
  • Subjekty, které se zabývají kooperativní a propojenou automatizovanou mobilitou (CCAM), za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti jak infrastruktury, tak i dat zajišťujících bezpečnou, efektivní a inteligentní mobilitu.
  • Veřejné subjekty, které uzavřely dohodu o spolupráci s nejméně osmi dalšími členskými státy, které byly zřízeny za účelem splnění cílů politik Evropské unie spojené s kybernetickou bezpečností na operační úrovni.

Počátek lhůty pro podávání přihlášek do této výzvy je 17. května 2018, konec lhůty je 22. listopadu 2018. Žádosti o grant a případné dotazy zasílejte Evropské komisi prostřednictvím níže uvedených webových stránek.
Upozorňujeme, že NÚKIB nemá na podávání žádostí ani jejich zpracování žádný vliv.

Více informací na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security