Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá 3. 10. 2018 v prostorách Univerzitního centra v Telči první ročník konference pro pedagogy základních škol s názvem „Kyberbezpečnost ve školním prostředí“. Konference se uskuteční pod záštitou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a je určena všem pedagogickým pracovníkům základních škol. Kromě hlavní konferenční části zahrnující témata jako „Trendy ve výuce kybernetické bezpečnosti na základních školách“ nebo „Kyberděti a jejich svět – charakteristika dnešních dětí a rizik, se kterými se setkávají“ mohou účastníci navštívit zajímavé workshopy.

Registrace na konferenci probíhá prostřednictvím e-mailové adresy: kyberkonference@nukib.cz.

Pragram můžete stáhnout zde: pdfKB-ZŠ-konference-program.pdf

Konference je pro účastníky zdarma.

Více informací o konferencích naleznete na našem webu v sekci Vzdělávání / Školení, semináře a konference.