Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Conference

Ve dnech 17. – 19. 10.2018 se na PVA EXPO v Praze koná 13. ročník Mezinárodního bezpečnostního fóra – Future Forces Forum (FFF).

NÚKIB je jednou z hlavních podporujících organizací a zástupci NÚKIB se aktivně podíleli na organizaci a programu tohoto mezinárodního fóra. Jedním z odborných programů fóra je tzv. Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Conference (GEOMETOC). Zástupce NÚKIB je jedním z místopředsedů, který povede část GNSS. Této významné konference se zúčastní celá řada významných odborníků v oblasti GNSS, zástupci jednotlivých zemí řešících Galileo PRS, jakož i představitelů bezpečnostních sborů nejen z ČR.

S ohledem na velmi kvalitní program i řečníky je tato konference skvělou příležitostí seznámit se s novými trendy a směry vývoje v oblasti GNSS.

Dalšími zajímavými odbornými programy FFF jsou např. Future of Cyber Conference či Multi-domain Advanced Robotic Systems Conference.

Více informací o GEOMETOC: http://www.future-forces-forum.org/events/default/21_geometoc-2018?lang=cs

Více informací o oficiálních hostech FFF: http://future-forces-forum.org/delegation/latest?lang=cs

Více informací o programu FFF: http://future-forces-forum.org/events/programme?lang=cs

Registrace: http://www.future-forces-forum.org/events/registration?lang=cs&invite=JMENO