Dne 1. února 2020 vstoupila v účinnost část zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=12&r=2020), kterou se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Touto novelizací dochází k několika úpravám textu zákona, především odstraňuje některé nedostatky, které v zákoně vznikly v rámci novelizací v roce 2017. Dochází k opravám § 5, § 22 a § 25, a dále k doplnění § 4 a § 6.

Aktuální úplné znění zákona naleznete v sekci Legislativa.