10. 08. 2016

Tento dokument (ke stažení zde) popisuje doporučené minimální požadavky pro logy, které musí být zajištěny pro spolehlivou ex-post analýzu kybernetických bezpečnostních incidentů. Vychází z dokumentu NIST800-92 [1].

Pro ex-post analýzu KBI je nezbytné disponovat provozními záznamy z doby jejího výskytu. Zařízení, které záznamy generují je nespočet, jedná se obecně o bezpečnostní nástroje (antivirus, IDS/IPS, proxy, router, switch, firewall,…), operační systémy (autentizace, privilegované spuštění, systémové události,…) a aplikace (komunikace mezi klientem a serverem, uživatelské události, přístupy,…).

Pro nasazení log managementu je klíčové:

 • Správně nastavené časové značky na všech zdrojích (tj. synchronizovaný čas, jeho jednotný formát)1.
 • Zajištění dostatečné kapacity pro logování, pravidelné odesílání logů do centrálního log managementu a jejich uchovávání po určenou dobu.
 • Pravidelná analýza logů v log managementu, nejlépe automatizované upozornění na výskyt abnormalit.
 • Zajištění bezpečnosti a integrity log záznamů (ochrana před zneužitím, změněním nebo vymazáním) napříč celým log management systémem (dle možné závažnosti zneužití).
 • Dostupnost logů i v případě poruchy systému (zálohování).

Zdroje logů můžeme rozdělit do několika kategorií:

 • Skupinou SEC je myšleno bezpečnostní software a nástroje, jako antivirový/antimalware software, IPS a IDS systémy, VPN, web proxy, vulnerability management software, firewally a routery, autentizační servery apod.
 • Skupina OS zahrnuje servery, pracovní stanice a síťové prvky (routery a switche). Jde převážně o dva typy logů:
  • systémové události (spuštění/zastavení služby, vypnutí/zapnutí stanice, selhání služeb, závažné chyby apod.)
  • události auditu (pokusy o ne/úspěšné přihlášení, přístupy k souborům, změny nastavení, využití oprávnění apod.)
 • Skupina APP označuje logování chodu aplikací. Jde především o:
  • Komunikace klienta se serverem (C<>S) - klientské požadavky přijaté serverem a jejich odpovědi.
  • Využití účtů (ACC = Account info.) - Informace o přihlášení k aplikaci/službě (i neúspěšné pokusy), změny v účtech, změny oprávnění apod.
  • Údaje o aktivitě uživatelů (Aktivita) - např. počty transakcí a jejich objem.
  • Významné provozní akce (Akce) jako spuštění nebo ukončení aplikace, pády aplikace nebo její významné změny.

Následující tabulka specifikuje jednotlivé skupiny logů a stanovuje koeficient (počet dní) pro jednotlivé skupiny.

SECAVIDS/IPSVzdálený přístupWeb proxyAutentizační serverVulnerability managementRouterySwitcheRadius
Počet dní 30 30 30 30 30 30 30 30 30
OSSystémAudit       
Počet dní 30 30              
APPC <> SACCAktivitaAkce     
Počet dní 7 7 1 30          

Následující tabulku určuje doporučení pro kategorie (KII/VIS/ostatní) kde počet dní najdete výše.

KategorieOstatníVISKII2
Retence dat SEC min. 1 * počet dní min. 3 * počet dní min. 6 * počet dní
Retence dat OS min. 1 * počet dní min. 3 * počet dní min. 6 * počet dní
Retence dat APP min. 1 * počet dní min. 3 * počet dní min. 6 * počet dní
Rotace logů Každý týden nebo po dosažení 25MB Mezi 6-24 hodinami nebo při dosažení 5MB Mezi 15-60 minutami nebo při dosažení 1MB
Jak často zasílat do log managementu Každé 3-24 hodin Každých 15-60 minut Nejpozději každých 5 minut
Kontrola integrity (rotace) Volitelná Ano Ano
Šifrování logů Volitelné Ano Ano
Šifrovaný přenos logů do log managementu Volitelný Ano Ano

Reference

[1] M. S. Karen Kent, „Guide to Computer Security Log Management,“ 2006. Dostupné online ' http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-92/SP800-92.pdf '.


1) Pro KII a VIS podle ZoKB platí: (4) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona zajišťuje nejméně jednou za 24 hodin synchronizaci jednotného systémového času technických aktiv patřících do informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému.

2) Pro KII podle ZoKB platí: (3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona záznamy činností zaznamenané podle odstavce 2 uchovává nejméně po dobu 3 měsíců.