25. 7. 2017

1) VĚNUJTE ČAS PEČLIVÉMU OVĚŘENÍ FAKTŮ A ZDROJŮ
Vždy si předem zkontrolujte zdroje, ze kterých čerpáte, a fakta, která uvádíte. Sledujte aktuální vývoj. Pokud uvedete nepravdivé informace nevědomě, ihned je uveďte na pravou míru. Mějte na paměti, že není vždy nutné publikovat všechny detaily, pokud to není ve veřejném zájmu a jejich zveřejnění by s sebou mohlo nést bezpečnostní rizika. Je lepší nesdílet všechny podrobnosti, nežli lhát nebo fabrikovat fakta.

2) MĚJTE PŘIPRAVENÝ KONTAKTNÍ LIST PRO PŘÍPAD KRIZE V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Měl by obsahovat instituce (média, partnery, dodavatele atd.) a osoby (novináře věnující se kybernetické bezpečnosti, ICT experty atd.) Výrazně Vám to usnadní práci a zrychlí reakci na nastalý problém.

3) NEDOVOLTE ŠÍŘENÍ FAKE NEWS
Pokud třetí strana šírí fake news, spolupracujte úzce s klíčovými médii. Sledujte nejnovější vývoj, pomůže Vám to udržet situaci pod kontrolou.

4) VYHNĚTE SE ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY
Vždy se ujistěte, že svým prohlášením nešíříte paniku a strach. Vaše mediální aktivita nesmí situaci učinit horší, vždy není nutné poskytnout médiím a veřejnosti všechny detaily.

5) KOMBINUJTE RŮZNÉ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY
Pro oslovení co nejširšího publika využijte maximum komunikačních kanálů včetně sociálních sítí, tiskových zpráv, atp.

6) POSKYTNĚTE VEŘEJNOSTI NEZBYTNÉ INFORMACE
Někdy může být složité vzhledem k nedostatku informací nebo jejich citlivosti/utajení veřejnost a média uspokojivě informovat. Pokuste se spolupracovat se všemi relevantními subjekty a poskytnout alespoň základní informace, byť by byly jen obecné. Zároveň poskytněte vysvětlení nutnosti nesdílet všechny informace.

Doporučení pro mediální komunikaci