Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti připravil v pořadí čtvrtou aktualizovanou verzi Bezpečnostních doporučení pro administrátory. Jsou určena jak manažerům kybernetické bezpečnosti, tak dalším rolím z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti, architekt kybernetické bezpečnosti), vedoucím pracovníkům IT oddělení a obecně všem, kdo se zajímají o kybernetickou bezpečnost v praktické, pracovní rovině. Doporučení jsou rozdělená do tří oblastí:

  • infrastruktura,
  • stanice a servery,
  • správa účtů.

Oproti loňské verzi jsme zpřesnili doporučení ohledně lhůt pro uchovávání síťového provozu a vylepšili znění řady dalších bodů. Doufáme, že si doporučení pročtete a budete se k nim často a rádi vracet. Vzhledem k tomu, že jde o živý text a příští rok opět připravíme jeho aktualizaci, budeme vděční za vaše náměty a připomínky zaslané na email vedoucího Oddělení vzdělávání NÚKIB kolegy Martina Hájka m.hajek@nukib.cz. Další vzdělávací produkty a brožury najdete na https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/.