25. 03. 2013

Konzole webového rozhraní aplikace NetBackup obsahuje zranitelnost, kterou může neprivilegovaný uživatel využít pro přístup k systémovým souborům a potencionálně i k neoprávněnému přístupu do sítě.

Rozhraní aplikace NetBackup není v případě normální instalace přístupné z prostředí sítě, Symantec však důrazně doporučuje svým zákazníkům přejít na verzi aplikace NetBackup 2.5.x a vyšší.

Aktualizace jsou k dispozici na běžných místech zákaznické podpory.