10. 5. 2017

Česká národní banka (ČNB) vydala varování před novou vlnou podvodných e-mailů zasílaných jejich klientům:

"Maily jsou adresovány obvykle pracovníkům účtáren jménem jejich nadřízeného, který je v danou chvíli mimo organizaci. V prvém e-mailu je dotaz na zůstatek na účtu a v následujícím e-mailu urgentní žádost o Expresní SEPA platbu do Velké Británie. V e-mailu je většinou uvedena položka Identifikace platby Administrativní seminár.
V případě, že byste obdrželi takovýto e-mail, prosíme, ověřte tento požadavek u daného nadřízeného, ale ne prostřednictvím e-mailu. Osobně nebo telefonicky. Nepotvrdí-li tuto žádost o urgentní SEPA platbu, jedná se o podvodný e-mail a kontaktujte Policii ČR a ČNB."

Počátkem měsíce května na podobnou hrozbu upozornila i Komerční banka (KB):

"V současné době pozorujeme zvýšený výskyt podvodných e‑mailů. Útočník vystupuje jménem ředitele společnosti a kontaktuje pracovníka firmy, který má přístup k firemním financím a oprávnění provádět bankovní převody. Nejprve se dotáže na stav účtu a pak předá pokyn k urgentnímu proplacení částky do zahraničí. Na závěr se ujistí o výsledku zpracování. V e‑mailu je použita nekorektní čeština a může být použit popis platby Administrativní seminár."
Banka klienty vybízí, aby ji v případě obdržení takového podvodného e-mailu klienti neprodleně informovali.


ODKAZY A ZDROJE

http://www.cnb.cz/cs/aktuality/uvodni-strana/2017-05-09_001.html
https://www.kb.cz/bezpecnost/aktualni-hrozby/zadost-o-podvodnou-platbu-16.shtml