Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal 16. dubna 2020 Varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti, spočívající v realizaci rozsáhlé kampaně závažných kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení. Tato kampaň může způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů.

NÚKIB k Varování vydal podpůrný materiál „Doporučená opatření k Varování ze dne 16. dubna 2020“.

Varování včetně doporučených opatření najdete zde: https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/