Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je moderní státní institucí, která zajišťuje kybernetickou bezpečnost České republiky. Tým profesionálů je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS) České republiky. NÚKIB zajišťuje také informační servis, legislativní aktivity i koordinaci národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Sledujte náš twitter: @GOVCERT_CZ

 NABÍZENÉ POZICE:

ODBOR KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POLITIK:

ODBOR VLÁDNÍ CERT:

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:

ODBOR PRÁVNÍ:

ODBOR PROVOZNĚ EKONOMICKÝ:


ODDĚLENÍ NÁRODNÍCH STRATEGIÍ:
SPECIALISTA BEZPEČNOSTNÍCH POLITIK

Popis pozice:

 • konceptualizace hrozeb v kyberprostoru a sledování trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti
 •  vytváření a aktualizace strategických a dalších koncepčních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti
 •  evaluace strategického rámce ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • zpracovávání zpráv o stavu kybernetické bezpečnosti ČR
 • koordinace aktivit Úřadu v rámci vědy a výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • zpracovávání dalších podkladů a materiálů Úřadu k problematice kybernetické bezpečnosti

Požadavky:

 •        vysokoškolské vzdělání
 • prokazatelný odborný zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti
 • schopnost analytického logického myšlení a aplikace teoretických znalostí v praxi
 • výborná znalost angličtiny (min. C1 společného evropského referenčního rámce)
 • dobrý psaný projev a prezentační dovednosti v českém i anglickém jazyce
 • pečlivost a schopnost samostatné práce
 • práce s výpočetní technikou na pokročilé uživatelské úrovni
 • ochota cestovat v rámci ČR i zahraničí
 • velmi dobré organizační schopnosti

Výhodou:

 • řidičský průkaz sk. B
 • znalosti a orientace v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti
 • předchozí pracovní zkušenost ve veřejné správě

Místem výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

 Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění. 


ODDĚLENÍ REGULACE, AUDITU A PODPORY:
Odborný asistent

Oddělení regulace, auditu a podpory se zabývá problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování podpory, tak i ve věci výkonu kontroly dodržování zákonných povinností.

Náplň práce:

 • administrativní podpora oddělení
 • komunikace s regulovanými subjekty
 • evidence hlášených kontaktních údajů podle § 16, odst. 4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Požadujeme:

 • minimálně SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 • uživatelskou znalost práce s PC
 • uživatelskou  znalost práce s MS Office
 • znalost anglického jazyka (zejm. písemná komunikace)
 • smysl pro pořádek, systematičnost     
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • výborné komunikační dovednosti
 • reprezentativní vystupování

Výhodou:

 • znalost spisového řádu
 • zkušenosti se spisovou službou
 • zkušenosti s prací ve státní správě
 • znalost projektového řízení
 • řidičský průkaz sk. B

Místo výkonu práce:

 • Brno

 Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


Oddělení regulace, auditu a podpory:
Specialista regulace ZKB

Oddělení regulace, auditu a podpory se zabývá problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování podpory, tak i ve věci výkonu kontroly dodržování zákonných povinností.

Náplň práce:

 • identifikace regulovaných subjektů podle ZKB
 • poskytování stanovisek a odborného výkladu
 • komunikace s regulovanými subjekty
 • provádění kontrol ZKB (auditů ISMS)
 • spolupráce při tvorbě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • tvorba podpůrných materiálů

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání právního nebo ekonomického směru
 • základní znalost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a souvisejících právních předpisů,
 • základní znalost zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a souvisejících právních předpisů,
 • základní znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • uživatelskou znalost práce s PC
 • pokročilou znalost MS Office
 • znalost anglického jazyka – min. úroveň B2
 • schopnost práce v týmu i samostatně
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • samostatnost
 • výborné komunikační dovednosti, reprezentativní vystupování, sebejistotu
 • kontextuální myšlení
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou:

 • praxe v právní oblasti
 • znalost projektového řízení
 • znalost principů auditu

Místo výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


Oddělení mezinárodních organizací a práva:
specialista mezinárodních vztahů

Náplň práce:

 • příprava pozic České republiky a její zastupování v pracovních orgánech EU,
  NATO a na dalších mezinárodních fórech relevantních pro oblast kybernetické bezpečnosti
 • podpora při vytváření strategických dokumentů, legislativních materiálů a dohod o vnitrostátní a mezinárodní spolupráci
 • spolupráce s jinými rezorty v oblasti kybernetické bezpečnosti a oblastech souvisejících
  (např. počítačová kriminalita, kybernetická obrana, lidská práva v kyberprostoru)
 • podíl na organizaci a účast na národních a mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • podpora činností Úřadu při provádění zákona o kybernetické bezpečnosti

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti právo, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, teritoriální studia či obdobné
 • výborná znalost angličtiny (min. C1 společného evropského referenčního rámce)
 • dobrý psaný projev a prezentační dovednosti v českém i anglickém jazyce
 • orientace v problematice Evropské unie, mezinárodních organizací a mezinárodní bezpečnosti
 • schopnost práce v cizojazyčném prostředí (doložená např. studiem či delší stáží v zahraničí)
 • kontextuální myšlení
 • pečlivost a schopnost samostatné práce
 • práce s výpočetní technikou na pokročilé uživatelské úrovni
 • ochota cestovat v rámci ČR i zahraničí

Výhodou:

 • znalost dalšího cizího jazyka, zejména francouzštiny
 • prokazatelný odborný zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti a digitální agendu
  (např. předchozí pracovní zkušenost, publikační činnost, letní školy)
 • pracovní zkušenost z mezinárodní organizace (i formou stáže)
 • orientace v českém právním řádu a mezinárodním právu veřejném
 • předchozí pracovní zkušenost ve veřejné správě

Místem výkonu práce:

 • Brno.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – FORENZNÍ ANALÝZA

Popis pozice:

 • práce na projektech forenzního zkoumání koncových stanic a serverů,
 • zpracování expertních posudků a zpráv,
 • spoluúčast na přípravě národního kybernetického cvičení,
 • účast na mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • konzultace v oblasti zabezpečení Windows, Linux, Mac,
 • další vzdělávání v této oblasti.

Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP, SMTP, NTP …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (S/MIME, SSL/TLS, IPsec, DNSSEC, …),
 • znalost konceptu systémů IDS, IPS a firewall,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT systémy a infrastrukturu(DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

Pracovní požadavky:

 • znalost práce se systémovými logy a registry,
 • povědomí o fungování souborových systémů,
 • znalost práce s metadaty,
 • povědomí o principech a nástrojích forenzního zkoumání.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Popis pozice:

 • práce na projektech forenzního zkoumání chytrých mobilních zařízení,
 • provádět testování chytrých mobilních zařízení v rámci penetračního testování,
 • zpracování expertních posudků a zpráv,
 • spoluúčast na přípravě národního kybernetického cvičení,
 • účast na mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • konzultace v oblasti zabezpečení chytrých mobilních zařízení,
 • další vzdělávání v této oblasti.

Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP, SMTP, NTP …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (S/MIME, SSL/TLS, IPsec, DNSSEC, …),
 • znalost konceptu systémů IDS, IPS a firewall,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT systémy a infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

 Pracovní požadavky:

 • znalost systémů Android, iOS a mobilní platformy Windows,
 • povědomí o principech a nástrojích forenzního zkoumání,
 • povědomí o fungování souborových systémů,
 • znalost práce s metadaty,
 • základní znalost práce s Android Debug Bridge a Android Studio.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – INCIDENT HANDLER

Popis pozice:

 • řešení bezpečnostních incidentů nahlášených zástupci kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů,
 • komunikace s národními a mezinárodními partnery z veřejné, soukromé i akademické sféry, navazování vzájemných vztahů,
 • vyhodnocení a sdílení informací o incidentech,
 • vytěžování veřejně dostupných informačních zdrojů a automatizace tohoto procesu, hlubší analýza a korelace dat,
 • další vzdělávání ve zmíněných oblastech.

 Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

Pracovní požadavky:

 • zkušenosti s incident handlingem,
 • pokročilá znalost OS Windows,
 • předchozí práce s ticketovacími systémy,
 • metody business intelligence,
 • nástroje na zpracování a analýzu big data,
 • znalost prostředí technické a vazbové analýzy,
 • kladný vztah k českému jazyku.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK - SPECIALISTA PRO OBLAST BEZPEČNOSTI ICS/SCADA TECHNOLOGIÍ

Popis pozice:

 • analýza bezpečnostních incidentů a hrozeb spojená s ICS/SCADA systémy a automatizačními technologiemi,
 • analýza zranitelností a příprava bezpečnostních doporučení v této oblasti,
 • konzultační činnost se zástupci kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů,
 • vývoj interních nástrojů používaných v rámci laboratoře, budování testovacího prostředí s automatizačními technologiemi,
 • příprava podpůrných aplikací pro testování automatizačních systémů,
 • edukační činnost a osvěta pro partnerské organizace,
 • příprava podpůrných materiálů pro kybernetická cvičení,
 • účast na mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • další vzdělávání ve zmíněných oblastech.

 Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikace a IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • porozumění anglickému technickému textu, schopnost psát jednoduché texty v angličtině.

 Pracovní požadavky:

 • znalosti z oblastí elektronických obvodů a komunikačních systémů,
 • povědomí o způsobech řízení technologických procesů (např. výroba a distribuce elektřiny, vody, plynu, ...),
 • základní znalost komunikačních protokolů užívaných v automatizaci (Modbus, DNP3, ...),
 • znalosti z oblasti používaných automatizačních systémů,
 • znalosti z oblasti ICS/SCADA technologií,
 • znalosti z oblasti IoT technologií,
 • výhodou znalost PLC programování (např. Simatic apod.),
 • výhodou znalost skriptovacích a objektově orientovaných programovacích jazyků (Python, Lua, Ruby, C#).

SERVER ADMINISTRATOR – WINDOWS

Popis pozice:

 • Administrace a správa Windows serverů (minimálně verze 2012R2)
 • Administrace a správa produktů Vmware (ESXi, NSX, vSphere, vCenter)
 • Administrace a správa Active Directory, MS Exchange, ADFS, MSSQL, O365, SharePoint Online
 • Odpovědnost za funkčnost serverové infrastruktury
 • Realizuje dohodnutá optimalizační opatření
 • Podle potřeby zajišťuje instalaci a implementaci nového software i hardware vybavení
 • Aktivní účast na projektech ICT - poskytuje konzultační služby projektovým týmům v rámci jejich oblasti odbornosti.

Místo výkonu práce bude Brno.

Základní požadavky:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání
 • Znalosti na úrovni doménového administratora (2008, 2012)
 • Praxe min. 2 roky v obdobné pozici systémového administratora
 • Velmi dobrá znalost Active Directory, Group Policy, Certifikační Autority, SCOM, SCCM, WSUS, Microsoft Exchange (2007 a vyšší)
 • Znalost LAN i SAN
 • Certifikace na zmíněné technologie výhodou
 • Všeobecný rozhled v oblasti IT klientských a serverových technologií
 • Orientační znalost Redhat Linux 7 výhodou
 • Znalost zálohovací technologie EMC výhodou
 • Dobrá znalost TCP/IP, DHCP, DNS, L2 a L3 komunikace
 • Znalost iDRAC, iLO, IMM
 • Znalost SAN technologií výhodou
 • Znalost podnikových procesů a jejich provázanost v informačních technologiích
 • Analytické a logické myšlení
 • Svědomitost a důslednost
 • Výborné komunikační schopnosti
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Schopnost samostatného projektového řízení
 • Anglický jazyk na technické úrovni – schopnost čtení odborné literatury a občasné řešení incidentů se zahraničními institucemi

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • 25 dní dovolené, sick days
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


SERVER ADMINISTRATOR – LINUX

Popis pozice:

 • správa Linux serverů na platformě RHEL 7
 • správa produktů Vmware (ESXi, NSX, vSphere, vCenter)
 • odpovědnost za funkčnost serverové infrastruktury
 • realizuje dohodnutá optimalizační opatření
 • podle potřeby zajišťuje instalaci a implementaci nového vybavení/softwaru
 • aktivně se účastí projektů ICT - poskytuje konzultační služby projektovým týmům v rámci jejich oblasti odbornosti.

Místo výkonu práce bude Brno.

Základní požadavky:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání
 • praxe min. 2 roky v obdobné pozici
 • všeobecný rozhled v oblasti IT klientských a serverových technologií
 • velmi dobrá znalost Linuxové serveru RedHat Enterprise Linux verze 6 a 7
 • znalost virtualizace na bázi KVM - RedHat Enterpise Virtualization výhodou
 • orientační znalost MS Windows server (min. 2012R2) výhodou
 • velmi dobrá znalost TCP/IP, DHCP, DNS, L2 a L3 komunikace
 • znalost skriptovacího jazyku Bash nebo podobného (Python, Perl, Ruby) výhodou
 • znalost verzovacího nástroje Git
 • znalost LAN i SAN
 • znalost zálohovací technologie EMC výhodou
 • znalost iDRAC, iLO, IMM
 • znalost SAN technologií výhodou
 • znalost podnikových procesů a jejich provázanost v informačních technologiích
 • analytické a logické myšlení
 • svědomitost a důslednost
 • výborné komunikační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • dobrá znalost Office produktů (LibreOffice a MS Office)
 • anglický jazyk na technické úrovni – schopnost řešit incidenty slovem i písmem

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • 25 dní dovolené, sick days
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


DESKTOP ADMIN A UŽIVATELSKÁ PODPORA – Brno

Popis pozice:

 • Údržba a instalace PC a tenkých klientů postavených na platformě MS Windows.
 • Poskytování uživatelské a technické podpory, vyřizování vzniklých tiketů.
 • Údržba lokálních a síťových tiskáren.
 • Lokalizování a odstraňování poruch a závad na HW.
 • Zpracovávání reportů a sledování efektivní využívání IT techniky.
 • Provádění dokumentace u řešených projektů.
 • Provádění profylaxe a diagnostiky PC, tenkých klientů a periferních zařízení a komponentů počítačových sítí.
 • Alespoň teoretické znalost terminálových serverů.
 • Základní znalosti principů MS Active Directory.

Místo výkonu práce bude Brno.

Základní požadavky:

 • SŠ nebo VŠ obor IT.
 • Praxe v IT na podobné pozici.
 • Velmi dobré komunikativní schopnosti.
 • Schopnost a ochota učit se nové věci
 • Přehled v oblasti IT – TCP/IP, DNS, VPN, PKI, windows firewall
 • Znalost práce s MS Windows 7,8 a 10, MS Office, MUA klinty, HW (PC, tiskárny)
 • Znalost anglického jazyka – umět jednoznačně formulovat otázky směrem na podporu.
 • Zkušenosti s MS SCCM výhodou.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • 25 dní dovolené, sick days
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


DESKTOP ADMIN A UŽIVATELSKÁ PODPORA – Praha

Popis pozice:

 • Administrace a správa Windows serverů (minimálně verze 2012R2)
 • Údržba a instalace PC a tenkých klientů postavených na platformě MS Windows.
 • Poskytování uživatelské a technické podpory, vyřizování vzniklých tiketů.
 • Údržba lokálních a síťových tiskáren.
 • Lokalizování a odstraňování poruch a závad na HW.
 • Zpracovávání reportů a sledování efektivní využívání IT techniky.
 • Provádění dokumentace u řešených projektů.
 • Provádění profylaxe a diagnostiky PC, tenkých klientů a periferních zařízení a komponentů počítačových sítí.
 • Alespoň teoretické znalost terminálových serverů.
 • Základní znalosti principů MS Active Directory.

Místo výkonu práce bude Praha.

Základní požadavky:

 • SŠ nebo VŠ obor IT.
 • Praxe v IT na podobné pozici.
 • Velmi dobré komunikativní schopnosti.
 • Schopnost a ochota učit se nové věci
 • Přehled v oblasti IT – TCP/IP, DNS, VPN, PKI, windows firewall
 • Znalost práce s MS Windows 7,8 a 10, MS Office, MUA klinty, HW (PC, tiskárny)
 • Znalost anglického jazyka – umět jednoznačně formulovat otázky směrem na podporu.
 • Zkušenosti s MS SCCM výhodou.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • přístup k moderním technologiím,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • 25 dní dovolené, sick days
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


ODBOR PRÁVNÍ:

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Popis pozice:

 • administrace a zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • administrace zakázek malého rozsahu
 • zabezpečení povinností vyplývajících ze zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • spolupráce při přípravě smluvní dokumentace k veřejným zakázkám
 • spolupráce na tvorbě metodik, vzorových dokumentů a interních předpisů
 • kombinace kreativní a rutinní práce

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • zkušenosti v oblasti veřejných zakázek
 • smysl pro pořádek, systematičnost a velmi dobré organizační schopnosti
 • samostatnost a iniciativnost
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • ochotu učit se novým věcem

Výhodou:

 • anglický jazyk
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalosti a orientace v oblasti ICT, příp. stavební činnosti

Místo výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí
 • práce na zajímavých projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • pracovní poměr dle zákoníku práce
 • profesní a jazykové vzdělávání
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění
 • příspěvky na sport a kulturu
 • možnost využít partnerská sportoviště
 • lékařská péče

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


oDBOR PROVOZNĚ EKONOMICKÝ:

ÚČETNÍ - POKLADNÍ

Náplň činnosti:

Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví zúčtovacích vztahů, finančních prostředků, provádění účetních záznamů o stavu a pohybu finančních prostředků vč. kontroly bankovních zůstatků a hotovosti

 • provádí výplatu v hotovosti v korunách a cizí měně, zajišťuje odvody finančních částek nad stanovený pokladní limit do banky, dle potřeby doplňuje finanční prostředky do pokladny Úřadu, které jsou určeny k výplatě hotovostí a pravidelné doplňování provozní zálohy
 • v ČNB zabezpečuje a účtuje finanční prostředky v cizích měnách pro zaměstnance na zahraniční pracovní cesty a zajišťuje jejich vyúčtování a zúčtování s ČNB
 • vypisuje bankovní šeky a spravuje šekové knížky
 • zpracovává měsíční uzávěrku
 • zodpovídá za dokladovou doloženost zpracovávaných podkladů u agendy pokladních operací
 • vykonává specializované práce a kontrolní činnosti v oblasti dílčích ekonomických rozborů o vyplacených řádných a mimořádných zálohách a sleduje jejich vyúčtování ve stanovených termínech
 • zajišťuje odborné provozní a ekonomické činnosti na úseku financování a rozpočetnictví včetně zpracování předepsaných výkazů o výběrech hotovostí a odvodech na příslušné účty

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání
 • dobrou znalost MS Office (Word, Excel, Internet)
 • znalost Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • aktivní přístup ke svěřeným úkolům, ochotu učit se novým věcem
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost,

Dále výhodou:

 • zkušenosti práce s pokladní hotovostí a cizí měnou
 • praxe ve veřejné správě
 • práce v účetním systému GINIS
 • práce v systému Státní pokladna

Místo výkonu práce:

 • Brno, Cejl 10

Termín nástupu:

 • ihned

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • odpovídající finanční ohodnocení,
 • zaškolení v ekonomických systémech,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017

Součástí přijímacího řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Oddělení investic a rozvoje:

Investiční technik

Náplň činnosti:

 • koordinace přípravy a realizace investic
 • zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic v oblasti správy, oprav a provozu budov
 • realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby
 • příprava, uzavírání a provádění změn smluv
 • zápisy a protokoly o předání staveb včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb a po jejich dokončení
 • zajišťování úplnosti investiční dokumentace
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání stavebního, resp. technického směru, příp. úplné středoškolské stejného zaměření
 • zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)
 • zkušenosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
 • praxe v oboru min. 3 roky (podrobněji uveďte v životopisu)
 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost

Místo výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • možnost práce v ojedinělé instituci, jejíž význam ve společnosti stále narůstá
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017
 • pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování, sport a kulturu
 • profesní a jazykové vzdělávání

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Mučednická 1125/31, 616 00 Brno (pokud není u konkrétní pozice stanoveno jinak).

Co vám můžeme nabídnout:

 • inspirativní prostředí, práci s moderními a často zcela unikátními technologiemi
 • dobrý tým a příjemné kolegy, kteří Vám vždy pomůžou (nejen na začátku)
 • široké možnosti se dále vzdělávat (odborné kurzy, certifikace i lekce cizích jazyků)
 • výhody stabilní státní instituce (která se ale bude do budoucna dynamicky rozvíjet)
 • práci na plný úvazek s možností smlouvy na dobu neurčitou
 • příjemný plat
 • 25 dní dovolené
 • sick days
 • další benefity (příspěvky na sport a kulturu, možnost využít partnerská sportoviště, rekreační zařízení, lékařskou péči...)

další informace

Součástí všech přijímacích řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění (tzv. bezpečnostní prověrka pro přístup k utajovaným informacím stupně Důvěrné nebo Tajné.) Vše Vám rádi vysvětlíme.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Pošlete nám Váš životopis nebo dotazy na e-mail: i.noskova@nukib.cz, do předmětu prosím uveďte název pozice.
Odpovídáme všem kandidátům - ozveme se Vám během několika dní. Děkujeme.

Vedoucí personálního oddělení NÚKIB
Ivana Nosková
tel.: +420 725 975 282
e-mail: i.noskova@nukib.cz

Sídlo Úřadu:

Mučednická 1125/31
616 00 Brno – Žabovřesky
Tel.: +420 541 110 777
Fax: +420 541 110 723