Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je moderní státní institucí, která zajišťuje kybernetickou bezpečnost České republiky. Tým profesionálů je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS) České republiky. NÚKIB zajišťuje také informační servis, legislativní aktivity i koordinaci národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Sledujte náš twitter: @GOVCERT_CZ

 NABÍZENÉ POZICE:

ODBOR KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POLITIK:

ODBOR VLÁDNÍ CERT:

 


ODDĚLENÍ STRATEGICKÝCH INFORMACÍ A ANALÝZ:
Informační analytik – správce dat

Popis pozice:

 • vyhledávání, zpracování a analýza informací z oblasti kybernetické bezpečnosti
 • monitoring existujících informačních toků z oblasti kybernetické bezpečnosti
 • analýza bezpečnostního kontextu kybernetických incidentů a trendů
 • integrace a správa datových toků
 • vytváření a správa analytických nástrojů
 • vytváření a správa nástrojů pro monitoring informací
 • administrativní podpora bezpečnostně-analytických procesů
 • kombinace kreativní a rutinní práce

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské)
 • analytické a kontextuální myšlení
 • základní znalost značkovacích jazyků pro tvorbu webových stránek: HTML, HTML 5, XML, princip formátu JSON
 • základní znalost některých  programovacích jazyků pro tvorbu dynamických webových stránek, např.: javascrip, AJAX, Python, PHP, C#, JAVA
 • smysl pro pořádek, systematičnost a velmi dobré organizační schopnosti
 • samostatnost a iniciativnost
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • ochotu učit se novým věcem
 • ochotu cestovat
 • anglický jazyk na úrovni B2 (výborná pasivní znalost, ale i dobrá písemná a ústní komunikace)
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou:

 • znalost zabezpečení web serverů (cookies, authentizace OAUth2, SSL-šifrování(certifikáty), TLS-authentizace)
 • základní znalost SQL databází
 • multiplatformní znalosti systémů MS Windows a Linux

Místo výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


ODDĚLENÍ NÁRODNÍCH STRATEGIÍ:
SPECIALISTA BEZPEČNOSTNÍCH POLITIK

Popis pozice:

 • konceptualizace hrozeb v kyberprostoru a sledování trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti
 •  vytváření a aktualizace strategických a dalších koncepčních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti
 •  evaluace strategického rámce ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • zpracovávání zpráv o stavu kybernetické bezpečnosti ČR
 • koordinace aktivit Úřadu v rámci vědy a výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • zpracovávání dalších podkladů a materiálů Úřadu k problematice kybernetické bezpečnosti

Požadavky:

 •        vysokoškolské vzdělání
 • prokazatelný odborný zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti
 • schopnost analytického logického myšlení a aplikace teoretických znalostí v praxi
 • výborná znalost angličtiny (min. C1 společného evropského referenčního rámce)
 • dobrý psaný projev a prezentační dovednosti v českém i anglickém jazyce
 • pečlivost a schopnost samostatné práce
 • práce s výpočetní technikou na pokročilé uživatelské úrovni
 • ochota cestovat v rámci ČR i zahraničí
 • velmi dobré organizační schopnosti

Výhodou:

 • řidičský průkaz sk. B
 • znalosti a orientace v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti
 • předchozí pracovní zkušenost ve veřejné správě

Místem výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

 Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění. 


ODDĚLENÍ REGULACE, AUDITU A PODPORY:
Odborný asistent

Oddělení regulace, auditu a podpory se zabývá problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování podpory, tak i ve věci výkonu kontroly dodržování zákonných povinností.

Náplň práce:

 • administrativní podpora oddělení
 • komunikace s regulovanými subjekty
 • evidence hlášených kontaktních údajů podle § 16, odst. 4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Požadujeme:

 • minimálně SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 • uživatelskou znalost práce s PC
 • uživatelskou  znalost práce s MS Office
 • znalost anglického jazyka (zejm. písemná komunikace)
 • smysl pro pořádek, systematičnost     
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • výborné komunikační dovednosti
 • reprezentativní vystupování

Výhodou:

 • znalost spisového řádu
 • zkušenosti se spisovou službou
 • zkušenosti s prací ve státní správě
 • znalost projektového řízení
 • řidičský průkaz sk. B

Místo výkonu práce:

 • Brno

 Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


Oddělení regulace, auditu a podpory:
Specialista ISMS

Oddělení regulace, auditu a podpory se zabývá problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování podpory, tak i ve věci výkonu kontroly dodržování zákonných povinností.

Náplň práce:

 • poskytování konzultací v oblasti ISMS/ZKB regulovaným subjektům
 • komunikace s regulovanými subjekty
 • provádění kontrol ZKB (formou auditů ISMS)
 • spolupráce při tvorbě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • tvorba podpůrných materiálů

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání se zaměřením na ICT
 • znalost problematiky bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a ICS/SCADA systémů
 • znalost principů analýzy rizik v oblasti ICT
 • znalost norem řady ISO/IEC řady 27k
 • základní znalost síťových, bezpečnostní a aplikačních protokolů
 • základní znalost principů nejběžnějších typů útoků na ICT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …)
 • pokročilou znalost MS Office
 • znalost anglického jazyka – min. úroveň B1
 • systematičnost     
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • schopnost práce v týmu i samostatně
 • výborné komunikační dovednosti, reprezentativní vystupování, sebejistotu
 • kontextuální myšlení
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou:

 • praxe v oblasti bezpečnosti ICT
 • znalost ITIL, COBIT
 • certifikace CISM, CISA, ISMS Specialista, ISMS auditor aj.
 • znalost projektového řízení
 • znalost principů auditu

Místo výkonu práce:

 • Brno

 Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


Oddělení regulace, auditu a podpory:
Specialista regulace ZKB

Oddělení regulace, auditu a podpory se zabývá problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování podpory, tak i ve věci výkonu kontroly dodržování zákonných povinností.

Náplň práce:

 • identifikace regulovaných subjektů podle ZKB
 • poskytování stanovisek a odborného výkladu
 • komunikace s regulovanými subjekty
 • provádění kontrol ZKB (auditů ISMS)
 • spolupráce při tvorbě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • tvorba podpůrných materiálů

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání právního nebo ekonomického směru
 • základní znalost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a souvisejících právních předpisů,
 • základní znalost zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a souvisejících právních předpisů,
 • základní znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • uživatelskou znalost práce s PC
 • pokročilou znalost MS Office
 • znalost anglického jazyka – min. úroveň B2
 • schopnost práce v týmu i samostatně
 • velmi dobré organizační schopnosti
 • samostatnost
 • výborné komunikační dovednosti, reprezentativní vystupování, sebejistotu
 • kontextuální myšlení
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou:

 • praxe v právní oblasti
 • znalost projektového řízení
 • znalost principů auditu

Místo výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


oddělení cvičení a vzdělávání:
vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Náplň práce:

 • metodicko-didaktická a organizační činnost s přesahem do problematiky kybernetické bezpečnosti,
 • příprava metodických a dalších vzdělávacích/podpůrných materiálů,
 • komunikace s partnery pro oblast vzdělávání v ČR i ve světě,
 • příprava a organizace vzdělávacích a osvětových aktivit,
 • přednášková činnost,
 • administrativní úkony spojené s výše uvedeným.

Požadujeme:

 • pedagogické vysokoškolské vzdělání s přesahem do bezpečnosti/ICT,
 • znalost problematiky kybernetické bezpečnosti a současných trendů,
 • zvýšený zájem o moderní technologie a ICT a ochotu se v této oblasti dále rozvíjet (i formou samostudia),
 • vlastní zkušenost se současným školním prostředím a pedagogickou činností,
 • znalost trendů a nejlepší praxe v oblasti pedagogiky a vzdělávání (multimediální výuka, online výuka, interaktivní metody, znalost didaktiky),
 • znalost současného systému školství a vzdělávání v ČR,
 • znalost tvorby výukových materiálů a znalost postupů při jejich implementaci do praxe,
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem min. úroveň B2, další jazyky výhodou,
 • týmovou spolupráci a prezentační dovednosti,
 • výborné vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,
 • vlastní invence a kreativita při řešení úkolů,
 • samostatnost a odpovědnost při výkonu agendy,
 • vynikající organizační schopnosti,
 • vysokou pečlivost a týmovou spolupráci;
 • příjemné a reprezentativní vystupování,
 • ochotu cestovat v rámci ČR i zahraničí.

Výhodou:

 • praxe s vedením a osvětou dětí a mládeže/vedením preventivních programů i mimo školní prostředí,
 • zkušenost s organizací aktivit,
 • zkušenosti s tvorbou e-learningu  (didaktické/technické hledisko),
 • praxe v oboru přímo se věnující či související s kybernetickou bezpečností/ICT - přípustné i formou odborné stáže,
 • zkušenosti se zapojením do komplexních a dlouhodobých projektů,
 • osobní zkušenost s výukou a vedením zájmových aktivit,
 • komplexní zájem o bezpečnostní problematiku,
 • odolnost ve stresových situacích,
 • iniciativní a systematický přístup,
 • zkušenost se zdvořilostní a formální korespondencí,
 • zkušenost s prezentací před publikem.

Místo výkonu práce:

 • Brno.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


Referent státní správy:
Specialista na PR a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti

Popis práce:

 • propagace Úřadu na domácích i zahraničních konferencích,
 • realizace náborových a mediálních kampaní Úřadu,
 • příprava mediálních projektů a komunikační strategie,
 • spolupráce na přípravě tiskových zpráv a prezentačních materiálů,
 • spravování sociálních sítí a webových stránek Úřadu,
 • činnost v oblasti osvěty a vzdělávání v ČR i ve světě,
 • administrativní úkony spojené s výše uvedeným.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání,
 • zkušenosti z PR a mediálního prostředí,
 • samostatnost a odpovědnost při výkonu agendy,
 • vynikající organizační schopnosti,
 • smysl pro detail,
 • týmovou spolupráci a prezentační dovednosti,
 • výborné vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu,
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem min. úroveň B2, další jazyky výhodou,
 • dobré analytické schopnosti, kritické a kontextuální myšlení včetně orientace v mezinárodních/světových souvislostech,
 • vlastní invence a kreativita při řešení úkolů,
 • práce s výpočetní technikou na vysoké uživatelské úrovni,
 • sledování trendů a schopnost průběžného sebevzdělávání v oboru,
 • příjemné a reprezentativní vystupování,
 • ochotu cestovat v rámci ČR i zahraničí.

Výhodou:

 • zkušenosti s tvorbou a grafickou úpravou materiálů,
 • předchozí zájem a orientace v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií,
 • komplexní zájem o bezpečnostní problematiku,
 • odolnost ve stresových situacích,
 • iniciativní a systematický přístup,
 • zkušenost se zdvořilostní a formální korespondencí,
 • zkušenost s prezentací před publikem.

Místo výkonu práce:

 • Brno

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


Oddělení mezinárodních organizací a práva:
specialista mezinárodních vztahů

Náplň práce:

 • příprava pozic České republiky a její zastupování v pracovních orgánech EU,
  NATO a na dalších mezinárodních fórech relevantních pro oblast kybernetické bezpečnosti
 • podpora při vytváření strategických dokumentů, legislativních materiálů a dohod o vnitrostátní a mezinárodní spolupráci
 • spolupráce s jinými rezorty v oblasti kybernetické bezpečnosti a oblastech souvisejících
  (např. počítačová kriminalita, kybernetická obrana, lidská práva v kyberprostoru)
 • podíl na organizaci a účast na národních a mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • podpora činností Úřadu při provádění zákona o kybernetické bezpečnosti

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti právo, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, teritoriální studia či obdobné
 • výborná znalost angličtiny (min. C1 společného evropského referenčního rámce)
 • dobrý psaný projev a prezentační dovednosti v českém i anglickém jazyce
 • orientace v problematice Evropské unie, mezinárodních organizací a mezinárodní bezpečnosti
 • schopnost práce v cizojazyčném prostředí (doložená např. studiem či delší stáží v zahraničí)
 • kontextuální myšlení
 • pečlivost a schopnost samostatné práce
 • práce s výpočetní technikou na pokročilé uživatelské úrovni
 • ochota cestovat v rámci ČR i zahraničí

Výhodou:

 • znalost dalšího cizího jazyka, zejména francouzštiny
 • prokazatelný odborný zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti a digitální agendu
  (např. předchozí pracovní zkušenost, publikační činnost, letní školy)
 • pracovní zkušenost z mezinárodní organizace (i formou stáže)
 • orientace v českém právním řádu a mezinárodním právu veřejném
 • předchozí pracovní zkušenost ve veřejné správě

Místem výkonu práce:

 • Brno.

Nabízíme:

 • práci v příjemném prostředí,
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem,
 • přístup k moderním technologiím,
 • možnost spolupráce na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • kreativní a různorodou práci,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • zázemí stabilní státní instituce, pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006, v platném znění,
 • příspěvky na sport a kulturu,
 • možnost využít partnerská sportoviště,
 • lékařská péče.

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění.


ODBOR VLÁDNÍ CERT:
Bezpečnostní analytik – vývoj

Popis pozice:

 • hlavní náplní bude vývoj nových modulů, údržba a vylepšování tiketovacího systému,
 • vývoj interních nástrojů používaných v rámci CERT týmu,
 • součástí bude také podíl na přípravě národních technických cvičení (red/blue team cvičení),
 • další vzdělávání v této oblasti.

Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • porozumění anglickému technickému textu, schopnost psát jednoduché texty v angličtině.

Pracovní požadavky:

 • pokročilá znalost Python,
 • zkušenosti s Javascript, HTML, CSS,
 • zkušenosti s SQL (PostgreSQL, mariaDB),
 • analytické myšlení,
 • znalost procesu Countinuous Integration, GIT.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ

Popis pozice:

 • provádění penetračních testů včetně ohodnocení nalezených zranitelností,
 • skenování zranitelností, automatizovaně (např. Nessus) i manuálně,
 • příprava závěrečných zpráv a návrh opatření,
 • příprava národních technických cvičení (red/blue team cvičení),
 • další vzdělávání v této oblasti.

 Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

Pracovní požadavky:

 • zkušenosti s penetračním testováním,
 • znalost některého z interpretovaných jazyků (Python, Ruby, Bash, PHP, PowerShell, …),
 • znalost základních nástrojů pro externí penetrační testování (Nmap, Metasploit, Nikto…)
 • výhodou certifikace CEH, GPEN, OSCP

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – DevOps

Popis pozice:

 • navrhovat infrastrukturu automatizace a postupného nasazování
 • spravovat a nasazovat systemy používané v rámci CERT týmu,
 • součástí bude také příprava národního kybernetického cvičení (red/blue),
 • další sebevzdělávání v této oblasti.

Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • porozumění anglickému technickému textu, schopnost psát jednoduché texty v angličtině.

Pracovní požadavky:

 • znalost síťování (routing, switching),
 • nadšení učit se nové postupy a technologie
 • znalosti virtuálního prostředí (KVM, VirtualBox, …)
 • výhodou znalost Python a Bash
 • výhodou znalost z oblasti kontejnerizace (Docker)
 • výhodou znalost automatizovaného nasazování (Ansible)

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – FORENZNÍ ANALÝZA

Popis pozice:

 • práce na projektech forenzního zkoumání koncových stanic a serverů,
 • zpracování expertních posudků a zpráv,
 • spoluúčast na přípravě národního kybernetického cvičení,
 • účast na mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • konzultace v oblasti zabezpečení Windows, Linux, Mac,
 • další vzdělávání v této oblasti.

Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP, SMTP, NTP …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (S/MIME, SSL/TLS, IPsec, DNSSEC, …),
 • znalost konceptu systémů IDS, IPS a firewall,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT systémy a infrastrukturu(DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

Pracovní požadavky:

 • znalost práce se systémovými logy a registry,
 • povědomí o fungování souborových systémů,
 • znalost práce s metadaty,
 • povědomí o principech a nástrojích forenzního zkoumání.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Popis pozice:

 • práce na projektech forenzního zkoumání chytrých mobilních zařízení,
 • provádět testování chytrých mobilních zařízení v rámci penetračního testování,
 • zpracování expertních posudků a zpráv,
 • spoluúčast na přípravě národního kybernetického cvičení,
 • účast na mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • konzultace v oblasti zabezpečení chytrých mobilních zařízení,
 • další vzdělávání v této oblasti.

Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP, SMTP, NTP …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (S/MIME, SSL/TLS, IPsec, DNSSEC, …),
 • znalost konceptu systémů IDS, IPS a firewall,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT systémy a infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

 Pracovní požadavky:

 • znalost systémů Android, iOS a mobilní platformy Windows,
 • povědomí o principech a nástrojích forenzního zkoumání,
 • povědomí o fungování souborových systémů,
 • znalost práce s metadaty,
 • základní znalost práce s Android Debug Bridge a Android Studio.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK – INCIDENT HANDLER

Popis pozice:

 • řešení bezpečnostních incidentů nahlášených zástupci kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů,
 • komunikace s národními a mezinárodními partnery z veřejné, soukromé i akademické sféry, navazování vzájemných vztahů,
 • vyhodnocení a sdílení informací o incidentech,
 • vytěžování veřejně dostupných informačních zdrojů a automatizace tohoto procesu, hlubší analýza a korelace dat,
 • další vzdělávání ve zmíněných oblastech.

 Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • anglický jazyk – psaná i mluvená forma.

Pracovní požadavky:

 • zkušenosti s incident handlingem,
 • pokročilá znalost OS Windows,
 • předchozí práce s ticketovacími systémy,
 • metody business intelligence,
 • nástroje na zpracování a analýzu big data,
 • znalost prostředí technické a vazbové analýzy,
 • kladný vztah k českému jazyku.

ODBOR VLÁDNÍ CERT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK - SPECIALISTA PRO OBLAST BEZPEČNOSTI ICS/SCADA TECHNOLOGIÍ

Popis pozice:

 • analýza bezpečnostních incidentů a hrozeb spojená s ICS/SCADA systémy a automatizačními technologiemi,
 • analýza zranitelností a příprava bezpečnostních doporučení v této oblasti,
 • konzultační činnost se zástupci kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů,
 • vývoj interních nástrojů používaných v rámci laboratoře, budování testovacího prostředí s automatizačními technologiemi,
 • příprava podpůrných aplikací pro testování automatizačních systémů,
 • edukační činnost a osvěta pro partnerské organizace,
 • příprava podpůrných materiálů pro kybernetická cvičení,
 • účast na mezinárodních cvičeních kybernetické bezpečnosti,
 • další vzdělávání ve zmíněných oblastech.

 Základní požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikace a IT,
 • znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6,
 • znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP(S), SMTP, …),
 • znalost základních bezpečnostních protokolů (PKI, SSL, IPsec, PGP, DNSSEC, …),
 • základní znalost systémů IDS, IPS a konceptu firewallu,
 • znalost nejběžnějších typů útoků na IT infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking, …),
 • znalost systémů Unix-based a Windows,
 • porozumění anglickému technickému textu, schopnost psát jednoduché texty v angličtině.

 Pracovní požadavky:

 • znalosti z oblastí elektronických obvodů a komunikačních systémů,
 • povědomí o způsobech řízení technologických procesů (např. výroba a distribuce elektřiny, vody, plynu, ...),
 • základní znalost komunikačních protokolů užívaných v automatizaci (Modbus, DNP3, ...),
 • znalosti z oblasti používaných automatizačních systémů,
 • znalosti z oblasti ICS/SCADA technologií,
 • znalosti z oblasti IoT technologií,
 • výhodou znalost PLC programování (např. Simatic apod.),
 • výhodou znalost skriptovacích a objektově orientovaných programovacích jazyků (Python, Lua, Ruby, C#).

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Mučednická 1125/31, 616 00 Brno (pokud není u konkrétní pozice stanoveno jinak).

Co vám můžeme nabídnout:

 • inspirativní prostředí, práci s moderními a často zcela unikátními technologiemi
 • dobrý tým a příjemné kolegy, kteří Vám vždy pomůžou (nejen na začátku)
 • široké možnosti se dále vzdělávat (odborné kurzy, certifikace i lekce cizích jazyků)
 • výhody stabilní státní instituce (která se ale bude do budoucna dynamicky rozvíjet)
 • práci na plný úvazek s možností smlouvy na dobu neurčitou
 • příjemný plat
 • 25 dní dovolené
 • sick days
 • další benefity (příspěvky na sport a kulturu, možnost využít partnerská sportoviště, rekreační zařízení, lékařskou péči...)

další informace

Součástí všech přijímacích řízení je následné provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění (tzv. bezpečnostní prověrka pro přístup k utajovaným informacím stupně Důvěrné nebo Tajné.) Vše Vám rádi vysvětlíme.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Pošlete nám Váš životopis nebo dotazy na e-mail: i.noskova@nukib.cz, do předmětu prosím uveďte název pozice.
Odpovídáme všem kandidátům - ozveme se Vám během několika dní. Děkujeme.

Vedoucí personálního oddělení NÚKIB
Ivana Nosková
tel.: +420 725 975 282
e-mail: i.noskova@nukib.cz

Sídlo Úřadu:

Mučednická 1125/31
616 00 Brno – Žabovřesky
Tel.: +420 541 110 777
Fax: +420 541 110 723