Národní centrum kybernetické bezpečnosti nabízí v rámci komunikace možnost šifrování i dešifrování e-mailových zpráv, digitální podepisování a ověřování identity odesílatele s využitím certifikátů standardu PGP, který je založeno na decentralizovaných certifikačních autoritách, kdy každý uživatel PGP může vystupovat jako certifikační autorita. NCKB ověřuje důvěryhodnost PGP klíčů svých zaměstnanců pomocí klíčů Government CERT CZE a Government CERT Incident CZE.

Jednoduchý návod na instalaci a používání e‑mailové komunikace pomocí PGP najdete zde (ver. 2.0).

Upozornění:
Nikdy nekomunikujte bezpečným způsobem se zaměstnancem NCKB, který nemá svůj veřejný klíč podepsán klíči Government CERT CZE a Government CERT Incident CZE a nebo je jeho veřejný klíč uveden na seznamu zneplatněných certifikátů!

Naše veřejné PGP klíče: (platné od 1. 8. 2019)

Pouze pro komunikaci s týmem CERT

  • User ID: Government CERT CZE (Communication channel with NCSC CZE) cert@nukib.cz
  • KeyID: A57337A6
  • Key size: 4096
  • Key fingerprint = F60C 0622 EE75 52C9 7EE5 E9F8 4405 4AC1 A573 37A6
  • Stažení zde

Pouze pro hlášení incidentu

  • User ID: Government CERT Incident CZE (Reporting channel for NCSC CZE) cert.incident@nukib.cz
  • KeyID: D2A1C881
  • Key size: 4096
  • Key fingerprint = 3F29 12FE 999B 93D9 AB58 DC5C 43A1 3897 D2A1 C881
  • Stažení zde