Na konferenci CyberCon Brno 2017 Vám byl představen záměr NCKB, který spočívá ve zveřejnění návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (vyhl. č. 316/2014 Sb.) před samotným zařazením návrhu vyhlášky do legislativního procesu. Tento záměr však nespočívá v pouhém zveřejnění návrhu nové vyhlášky veřejnosti, ale zejména v příležitosti pro odbornou veřejnost, která se může k tomuto materiálu vyjádřit a ovlivnit jeho finální podobu.

Návrh vyhlášky byl vytvořen za podpory tzv. "expertního týmu". Ve spolupráci s expertním týmem budou zapracovávány i případné návrhy odborné veřejnosti.

Základní cíle novelizace vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

 • Soulad se Směrnicí NIS a novelou zákona o kybernetické bezpečnosti.
 • Oprava chyb v původní vyhlášce.
 • Zjednodušení a zlepšení původní vyhlášky.
 • Aktualizace bezpečnostních opatření.

Návrh materiálu

Pravidla pro návrhy změn z řad odborné veřejnosti

 • Berte prosím na vědomí, že
  • se nejedná o formální připomínkové řízení (snahou NCKB je tento proces urychlit otevřeným přístupem),
  • materiál neprošel jazykovou a legislativní úpravou,
  • zde budou zveřejňovány průběžně nové verze návrhu vyhlášky,
  • vyhláška musí zůstat technologicky neutrální,
  • NCKB negarantuje, že všechny připomínky budou zapracovány.
 • Vaše návrhy musí
  • vycházet z praktických zkušeností a různých „best practices“,
  • musí být relevantní k dané problematice, k účelu kybernetického zákona a jeho vyhlášky,
  • být popsány v tomto dokumentu (formuláři pro návrh změn),
  • být odeslány na níže uvedený e-mail nejpozději do 31. 10. 2017.

Kontakt na odeslání návrhů změn

 • Vyplněnou šablonu s návrhy změn zasílejte výhradně a pouze na e-mailovou adresu m.konecny@nukib.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte "VKB".