Na konferenci CyberCon Brno 2017 Vám byl představen záměr NCKB, který spočívá ve zveřejnění návrhu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (vyhl. č. 316/2014 Sb.) před samotným zařazením návrhu vyhlášky do legislativního procesu. Tento záměr však nespočívá v pouhém zveřejnění návrhu nové vyhlášky veřejnosti, ale zejména v příležitosti pro odbornou veřejnost, která se může k tomuto materiálu vyjádřit a ovlivnit jeho finální podobu.

Návrh vyhlášky byl vytvořen za podpory tzv. "expertního týmu". Ve spolupráci s expertním týmem budou zapracovávány i případné návrhy odborné veřejnosti.

Základní cíle novelizace vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

  • Soulad se Směrnicí NIS a novelou zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Oprava chyb v původní vyhlášce.
  • Zjednodušení a zlepšení původní vyhlášky.
  • Aktualizace bezpečnostních opatření.

Návrh materiálu - původní

Návrh materiálu - po zapracování některých připomínek

Berte prosím na vědomí, že

  • prozatím nedošlo k formálnímu připomínkovému řízení,
  • materiál neprošel finální jazykovou a legislativní úpravou,
  • vyhláška musí zůstat technologicky neutrální,
  • je velmi pravděpodobné, že dojde k dalším drobným změnám vyhlášky