Na konferenci CyberCon Brno 2017 Vám byl představen záměr NCKB, který spočívá ve zveřejnění návrhu nové vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (vyhl. č. 316/2014 Sb.) před samotným zařazením návrhu do legislativního procesu. Tento záměr však nespočívá v pouhém zveřejnění návrhu nové vyhlášky veřejnosti, ale zejména v příležitosti pro odbornou veřejnost, která se může k tomuto materiálu vyjádřit a ovlivnit jeho finální podobu.

Návrh vyhlášky byl vytvořen za podpory tzv. "expertního týmu". Ve spolupráci s expertním týmem budou zapracovávány i případné návrhy odborné veřejnosti.

Základní cíle novelizace vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

  • Soulad se Směrnicí NIS a novelou zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Oprava chyb v původní vyhlášce.
  • Zjednodušení a zlepšení původní vyhlášky.
  • Aktualizace bezpečnostních opatření.

Návrhy materiálu

Legislativní Návrh materiálu v aplikaci odok