Internetové stránky NCKB jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost pro handicapované spoluobčany podle metodik Best Practice (Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstva informatiky ČR).

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace HTML5 a dodržují syntaktickou i sémantickou správnost.

Grafická podoba webu je vytvořena pomocí kaskádových stylů CSS. Použité písmo má relativní velikost, takže je možné jej pomocí prohlížeče zvětšovat a zmenšovat.

Přiložené dokumenty jsou ve formátu PDF, DOC, RTF, ZIP a ZFO. Pro otevření těchto formátů můžete využít tyto aplikace:

Kontakt na správce prezentace

S náměty, připomínkami nebo informacemi o problémech spojených s těmito internetovými stránkami se můžete obracet na správce serveru na elektronickou adresu: webmaster@nukib.cz.