Formuláře pro hlášení kontaktních údajů a kybernetických bezpečnostních incidentů jsou určeny pro správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury, významného informačního systému a informačního systému základní služby, stejně tak jako pro provozovatele základní služby.

Formulář pro hlášení kontaktních údajů (KII, VIS, ISZS, PZS) – pro splnění povinnosti podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona o kybernetické bezpečnosti

Vyplněné formuláře s hlášením kontaktních údajů prosím zasílejte do datové schránky NÚKIB, ID: zzfnkp3 nebo elektronicky podepsané na e-mail regulace@nukib.cz.

Při hlášení kontaktních údajů prosím postupujte podle návodu uvedeného zde.

Formulář pro oznámení způsobu provedení reaktivního opatření – pro splnění povinnosti podle § 13 odst. 4 zákona o kybernetické bezpečnosti

Vyplněné formuláře s oznámením způsobu provedeného reaktivního opatření a jeho výsledku prosím zasílejte do datové schránky NÚKIB, ID: zzfnkp3 nebo elektronicky podepsané na e-mail regulace@nukib.cz.

Při oznámení způsobu provedeného reaktivního opatření a jeho výsledku prosím postupujte podle návodu uvedeného zde.

Formulář pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu (KII, VIS, ISZS) – pro splnění povinnosti podle § 8 odst. 1, 4 a 8 zákona o kybernetické bezpečnosti

Při hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů prosím postupujte podle návodu uvedeného zde.

V případě orgánu a osoby podle § 3 písm. a), b) a h) zákona o kybernetické bezpečnosti se ohlašovací povinnost uplatní vůči národnímu CERT týmu (CZ.NIC). Formuláře národního CERT týmu naleznete na webu CSIRT.cz, pro hlášení kontaktních údajů ZDE a pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů ZDE.