Zabývá se problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování metodické podpory. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a hraje klíčovou roli při určování a ochraně kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a systémů základních služeb v rámci České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů, především k určování prvků kritické informační infrastruktury nebo provozovatelů základních služeb, metodické podpoře k identifikaci významných informačních systémů nebo poskytovatelů digitálních služeb, k výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, stejně tak jako k publikovaným podpůrným materiálům týkajících se zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, se prosím obracejte na:

Sekretariát odboru regulace
Tel.: +420 541 110 560

Odbor kontroly

Provádí kontroly dodržování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti u regulovaných subjektů. Současně s odborem regulace se podílí na přípravě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a poskytuje metodickou podporu regulovaným subjektům. Dále na kontrolní činnosti spolupracuje s dalšími kontrolními orgány, jejichž kontrolní činnost má přesah do oblasti kybernetické bezpečnosti.