Členové Rady pro kybernetickou bezpečnost projednali aktualizaci Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 a Akčního plánu opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015, které mají být předloženy vládě do konce března 2012. Zástupci NBÚ představili návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti a informovali o zahájeném meziresortním připomínkovém řízení k tomuto návrhu.