Zástupci NBÚ informovali členy Rady o harmonogramu budování Národního centra kybernetické bezpečnosti a o přípravě návrhu věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. Rada schválila dotazník, který bude zaslán provozovatelům informačních systémů veřejné správy pro získání přehledu o těchto systémech a jejich zabezpečení.