Dne 12. 3. 2013 se na půdě Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) uskutečnilo další jednání Rady pro kybernetickou bezpečnost (RKB), které mimořádně svolal ředitel úřadu Dušan Navrátil na základě DDoS útoků z minulého týdne.

Jednání se kromě stálých zástupců veřejného sektoru zúčastnili rovněž zástupci komerční a akademické sféry. Hlavním programem jednání bylo analyzovat DDoS útoky, které v předchozím týdnu zasáhly některé subjekty v České republice, a navrhnout další kroky ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v ČR.

Členové RKB se shodli, že útoky nebyly extrémně masivní a nepocházely z České republiky, primárně přišly ze zahraničních sítí. Útočník, který je dosud neznámý, disponoval dobrou znalostí českého prostředí, ale nedisponoval žádnou speciální technikou. Využil víceméně standardní „farmy zotročených počítačů“.

Ředitel NBÚ na závěr jednání rozhodl o vytvoření svého poradního orgánu - Komise ředitele NBÚ pro kybernetickou bezpečnost. Tato komise bude podle potřeby svolávána jako odborný operativní orgán ředitele NBÚ. Úkolem komise bude shromažďovat údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech, provádět jejich analýzu a navrhovat operativní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

RKB se zúčastnili zástupci NBÚ (Vládní CERT), sdružení CZ.NIC (Národní CSIRT), vojenského CIRC-MO, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, Policie ČR, zpravodajských služeb, Českého telekomunikačního úřadu, České národní banky, Masarykovy univerzity Brno, sdružení CESNET, a společností GTS, Seznam.cz, Telefónica O2, ČEZ, ČSOB.