Ve středu 14. května 2014 se u příležitosti slavnostního otevření nové budovy Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) v Brně konalo řádné jednání Rady pro kybernetickou bezpečnost (RKB). Jednání zahájil ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a výkonný místopředseda RKB, pan Dušan Navrátil.

Po schválení programu ředitel NBÚ stručně informoval o stavu budování NCKB a účastníci rady měli možnost prohlédnout si prostory nově zrekonstruované a moderně vybavené budovy. Následně byly pracovníky NCKB zodpovězeny některé dotazy, např. ohledně náboru nových zaměstnanců.

Druhým bodem jednání bylo podání informace o stavu projednávání návrhu Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Ředitel legislativního odboru mj. uvedl, že návrh ZKB je v poslanecké sněmovně a je projednáván vybranými výbory - ústavně právním výborem, výborem pro obranu, výborem pro bezpečnost a výborem pro ICT. Pan Malý vyslovil předpoklad, že ZKB by měl do konce června postoupit do 2. a 3. čtení v poslanecké sněmovně, a následně v červenci do senátu. Dále bylo uvedeno, že ke standardizační vyhlášce proběhne odborná příprava, zpracování veřejných připomínek a mezirezortní připomínkové řízení.

Třetím bodem jednání RKB byla informace o přípravě národní Strategie kybernetické bezpečnosti. Zástupce NCKB sdělil, že stávající strategie se týká budování NCKB a průzkumu situace, a je platná pouze do konce roku 2014. Nová strategie na období 2015 až 2020 by měla být přijata v lednu 2015 a budou jí předcházet jednání s relevantními institucemi a partnery.

Předposlední bod jednání RKB byl věnován informaci o proběhlých incidentech na území České republiky. Člen Vládního CERT prezentoval počet hlášení a incidentů, které byly NCKB evidovány na území ČR od listopadu 2013, a předložil jejich klasifikaci. Nejčastější byl výskyt Malicious Code a Phishing, mediálně silné byly incidenty Heartbleed a Pony Botnet, NTP DDos útoky a další.

Závěrem jednání RKB proběhla diskuse na téma rizik spojených s užíváním konkrétních telekomunikačních technologií.

Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Policie a zpravodajských služeb.