Ve středu 27. listopadu 2013 se konalo řádné jednání Rady pro kybernetickou bezpečnost (RKB). Jednání zahájil pan Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a výkonný místopředseda RKB.

Ředitel NBÚ hned na úvod informoval přítomné o stavu budování Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB). Konstatoval, že právě probíhají dokončovací stavební práce na budově NCKB v Brně, že v NCKB pracuje šestnáct lidí, a že příští rok bude do NCKB podle plánu přijato dalších deset pracovníků. Podle ředitele Navrátila smysl a opodstatnění práce NCKB v letošním roce potvrdily proběhlé, a ze strany NCKB řešené kybernetické útoky, např. DDoS, kompromitace poštovního serveru orgánu státní správy, nebo nedávno probíhající phishingové útoky na Českou poštu.

Dalším bodem jednání RKB bylo seznámení členů se stavem projednávání návrhu Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a vybraných prováděcích právních předpisech, kterého se ujal Radomír Valica, ředitel odboru právního a legislativního z NBÚ. Ten informoval, že po mezirezortním připomínkovém řízení byl návrh zákona v červnu předložen Legislativní radě vlády (LRV), ve které byly během léta projednány některé jeho části. Pan Valica popsal některé sporné body návrhu, vysvětlil konkrétní změny v předloženém návrhu, ke kterým došlo, a uvedl kroky, které budou následovat. Na závěr konstatoval, že původní zásady návrhu ZKB zůstaly zachovány, návrh bude v dohledné době předložen vládě.

Účastníci jednání byli dále seznámeni se stavem projednávání Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních. Přemysl Pazderka z NCKB uvedl, že se při jejich tvorbě vycházelo z mezinárodně platných ISO norem 27001 a 27002, případně z metodiky COBIT 5. Informoval o principech regulace, představil návrhy organizačních opatření, technických opatření a plán dalšího harmonogramu tvorby vyhlášky ZKB.

Závěrem jednání proběhla diskuse mezi zúčastněnými, ze které mj. vyplynulo, že u dotčených subjektů je zřejmá pozitivní změna v přístupu ke kybernetické bezpečnosti.

Jednání se zúčastnili zástupci Úřadu vlády ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Policie a zpravodajských služeb.