V pondělí 23. února 2015 se v sídle Národního bezpečnostního úřadu v Praze konalo řádné jednání Rady pro kybernetickou bezpečnost (RKB). Jednání zahájil pan Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a výkonný místopředseda RKB.

Po schválení programu vedoucí Oddělení teoretické podpory, vzdělávání a výzkumu (OTPVV) účastníky jednání seznámil s dokumentem Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky 2014. Tato výroční zpráva Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) za uplynulý rok bude projednána na jednání Bezpečnostní rady státu a postoupena ke schválení vládě České republiky. Zpráva podává přehled plnění cílů v osmi oblastech: budování NCKB a vládního CERT (GovCERT.CZ), vývoj legislativy, tvorba koncepčních dokumentů, oblast informačních systémů důležitých pro stát, oblasti mezinárodní spolupráce i národní spolupráce, osvěta a sledování současných trendů.

Vedoucí GovCERT.CZ následně informoval o vývoji a charakteru pozorovaných a řešených kybernetických incidentů za rok 2014. Z výzkumu GovCERT.CZ vyplývá, že se nejčastěji jednalo o rozsáhlé phishingové kampaně. GovCERT.CZ rovněž za uplynulý rok zaznamenal zvýšený výskyt špionážního malware, útoky na routery domácích a firemních sítí a snížení počtu DoS a DDoS útoků v rámci veřejného sektoru a informačních systémů důležitých pro chod státu.

Jednání RKB dále pokračovalo představením návrhu Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR pro období let 2015 až 2020, jež byla vládou České republiky schválena 16. února 2015. Plán představuje postup plnění hlavních cílů definovaných v uvedené strategii a stanovuje konkrétní úkoly, zodpovědnosti a termíny plnění pro jednotlivé zúčastněné subjekty.

Následujícím bodem jednání byla Informace o určování kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS). Byla podána informace o dokončení procesu první vlny určování KII v rámci orgánů státní správy a seznam navrhované KII v rámci ústředních orgánů státní správy byl předložen Ministerstvu vnitra. Určování ostatních státních institucí a první části soukromého sektoru bylo zahájeno a odhaduje se, že by mohlo být dokončeno do poloviny letošního roku.

Předposlední bod jednání RKB se věnoval uplynulým kybernetickým cvičením, kterých se v roce 2014 NCKB zúčastnilo. Zároveň byl představen plán cvičení pro rok 2015.

Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Úřadu vlády, České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Policie ČR a zpravodajských služeb.