Veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou dostupné na webových stránkách zakazky.nukib.cz.